Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

ELi kalanduskontrolli süsteem

Ühise kalanduspoliitika eeskirjade praktikas rakendamise tagamiseks hõlmab poliitika ka vajalike jõustamisvahenditega kontrollisüsteemi.

Merel kontrolli teostamine on kallis ja nõuab palju ressursse. Euroopa Liit annab sellesse oma rahalise panuse. © CFCA

Ühise kalanduspoliitika eeskirjade rakendamiseks on olemas kontrollisüsteem, mille eesmärk on:

  • tagada, et kala püütakse ainult lubatud koguses;
  • koguda kalapüügi haldamiseks vajalikke andmeid;
  • selgitada ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni ülesandeid;
  • tagada, et eeskirju kohaldataks kogu kalapüügi suhtes ühetaoliselt ja karistused oleks ühtlustatud kogu ELis;
  • tagada, et kalandustoodete liikumist oleks võimalik jälgida kogu tarneahelas võrgust toidulauani.

Süsteem on kehtestatud asjaomase kontrollimäärusega , mis jõustus 1. jaanuaril 2010, ning millega ajakohastati põhjalikult ELi lähenemist kalanduskontrollile. Määrusega viidi süsteem vastavusse karmide meetmetega, mille EL võttis 2008. aastal vastu ebaseadusliku kalapüügi vastu võitlemiseks.

Õigusaktid ja ametlikud dokumendid

C(2012) 1433:  Guidelines for the deduction of quotas under Article 105(1), (2) and (5) of Regulation (EC) No 1224/2009 pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

COM/2008/0718 final
Communication from the Commission to the European Parliament and to the Council, on the proposal for a Council Regulation establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

SEC(2008) 2760
SEC(2008) 2761

COM/2004/0167 final
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Improving the monitoring of industrial fishing within the EU

COM/2007/0601 final
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing
SEC(2007) 1336