Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial

Lagstiftning om bevarandeåtgärder och kontroll (EUR-Lex)

EU-inspektörer och inspektionsmedel i EU-länderna

Videoklipp: Reform av EU:s system för fiskerikontroll English (en)

Nyheter
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Utsedda hamnar

EU:s system för fiskerikontroll
Fiskefartyg landar sill i Lofoten i Norge. © Richard Thomasson, European Commission

Sillfiskefartyg i Lofoten, Norge. © Richard Thomasson, European Commission

För vissa arter och fiskezoner har EU begränsat antalet hamnar där fiskarna kan landa känsliga arter eller stora mängder fisk. Syftet är att underlätta kontrollerna av fångsterna.

Både EU-länderna och länder utanför EU har därför utsett vissa hamnar som måste användas för att landa fångster av känsliga arter och stora fångster. Volymgränserna och listan med utsedda hamnar kan variera beroende på vilken typ av fiske det gäller.

Följande listor bygger på uppgifter från de berörda länderna som var aktuella när listorna offentliggjordes. Aktörerna bör i tveksamma fall dubbelkolla listorna med de nationella myndigheterna.

Det finns andra förteckningar över utsedda hamnar för annat fiske, som till exempel fiske efter torsk och kummel, som i dag inte offentliggörs på kommissionens webbplats. De uppgifterna kan fås direkt från den nationella myndigheten i fråga.