Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.
The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) held its 12th plenary session from 3 to 8 December 2015 in Bali, Indonesia. Discussions focused on management measures for various tuna species as well as sharks. The EU, represented by the European Commission, used the meeting to promote better fisheries control and more sustainably managed fish stocks in the western and central Pacific Ocean region.

Wyznaczone porty

Unijny system kontroli rybołówstwa
Statek rybacki wyładowujący śledzie w Lofoten, w Norwegii.© Richard Thomasson, Komisja Europejska

W przypadku niektórych gatunków i stref połowowych przepisy WPRyb ograniczają liczbę portów, w których można dokonywać wyładunku gatunków o specjalnym znaczeniu lub znacznych ilości ryb. Ograniczenia te mają ułatwić kontrolę połowów gatunków o specjalnym znaczeniu oraz połowów znacznych ilości ryb.

Państwa członkowskie określiły we współpracy z państwami trzecimi wykaz tzw. wyznaczonych portów, poza którymi wyładowywanie gatunków o specjalnym znaczeniu i znacznych ilości ryb jest zabronione.. Ograniczenia wielkości połowów, a także wykaz wyznaczonych portów mogą różnić się w zależności od obszaru połowów i gatunku.

Poniższe wykazy opierają się na otrzymanych od zainteresowanych krajów informacjach, jakie były dostępne w momencie publikacji. W razie wątpliwości aktualność poniższych danych można zweryfikować, kontaktując się z właściwymi władzami krajowymi.

  • Gatunki pelagiczne pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Statki państw trzecich z obszaru objętego konwencją NEAFC pdf - 603 KB [603 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (wszystkie wyładunki, bez ograniczeń wielkości połowów)

Nie wszystkie wykazy wyznaczonych portów są obecnie dostępne na stronach Komisji, nie opublikowano na nich wykazów dotyczących np. połowów dorsza czy morszczuka. Aby je uzyskać, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwymi władzami danego kraju.