Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.

Wyznaczone porty

Unijny system kontroli rybołówstwa
Statek rybacki wyładowujący śledzie w Lofoten, w Norwegii.© Richard Thomasson, Komisja Europejska

W przypadku niektórych gatunków i stref połowowych przepisy WPRyb ograniczają liczbę portów, w których można dokonywać wyładunku gatunków o specjalnym znaczeniu lub znacznych ilości ryb. Ograniczenia te mają ułatwić kontrolę połowów gatunków o specjalnym znaczeniu oraz połowów znacznych ilości ryb.

Państwa członkowskie określiły we współpracy z państwami trzecimi wykaz tzw. wyznaczonych portów, poza którymi wyładowywanie gatunków o specjalnym znaczeniu i znacznych ilości ryb jest zabronione.. Ograniczenia wielkości połowów, a także wykaz wyznaczonych portów mogą różnić się w zależności od obszaru połowów i gatunku.

Poniższe wykazy opierają się na otrzymanych od zainteresowanych krajów informacjach, jakie były dostępne w momencie publikacji. W razie wątpliwości aktualność poniższych danych można zweryfikować, kontaktując się z właściwymi władzami krajowymi.

  • Gatunki pelagiczne pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Statki państw trzecich z obszaru objętego konwencją NEAFC pdf - 603 KB [603 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (wszystkie wyładunki, bez ograniczeń wielkości połowów)

Nie wszystkie wykazy wyznaczonych portów są obecnie dostępne na stronach Komisji, nie opublikowano na nich wykazów dotyczących np. połowów dorsza czy morszczuka. Aby je uzyskać, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwymi władzami danego kraju.