Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.

Wyznaczone porty

Unijny system kontroli rybołówstwa
Statek rybacki wyładowujący śledzie w Lofoten, w Norwegii.© Richard Thomasson, Komisja Europejska

W przypadku niektórych gatunków i stref połowowych przepisy WPRyb ograniczają liczbę portów, w których można dokonywać wyładunku gatunków o specjalnym znaczeniu lub znacznych ilości ryb. Ograniczenia te mają ułatwić kontrolę połowów gatunków o specjalnym znaczeniu oraz połowów znacznych ilości ryb.

Państwa członkowskie określiły we współpracy z państwami trzecimi wykaz tzw. wyznaczonych portów, poza którymi wyładowywanie gatunków o specjalnym znaczeniu i znacznych ilości ryb jest zabronione.. Ograniczenia wielkości połowów, a także wykaz wyznaczonych portów mogą różnić się w zależności od obszaru połowów i gatunku.

Poniższe wykazy opierają się na otrzymanych od zainteresowanych krajów informacjach, jakie były dostępne w momencie publikacji. W razie wątpliwości aktualność poniższych danych można zweryfikować, kontaktując się z właściwymi władzami krajowymi.

  • Gatunki pelagiczne pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Statki państw trzecich z obszaru objętego konwencją NEAFC pdf - 603 KB [603 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (wszystkie wyładunki, bez ograniczeń wielkości połowów)

Nie wszystkie wykazy wyznaczonych portów są obecnie dostępne na stronach Komisji, nie opublikowano na nich wykazów dotyczących np. połowów dorsza czy morszczuka. Aby je uzyskać, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwymi władzami danego kraju.