Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Apstiprinātās ostas

ES zvejas kontroles sistēma
Zvejas kuģis Norvēģijā, vienā no Lofotu salām © Richard Thomasson, Eiropas Komisija

Dažās zvejas zonās kopējās zivsaimniecības politikas noteikumi uzņēmējiem ļauj tikai ierobežotā skaitā ostu izkraut atsevišķas apdraudētās sugas vai lielu zivju daudzumu. Tas ir tādēļ, lai vieglāk varētu rūpīgi izkontrolēt šo apdraudēto sugu nozveju un lielu zivju daudzumu izkraušanu krastā.

Tālab dalībvalstis un trešās valstis ir apstiprinājušas ostas, kurās drīkst izkraut aizsargāto sugu zivis un lielus lomus. Pieļaujamais zivju daudzums un apstiprināto ostu saraksts katrā zivsaimniecībā atšķiras.

Tālāk sniegtie saraksti ir izveidoti no attiecīgo valstu sniegtās informācijas par situāciju publicēšanas brīdī. Šaubu gadījumā uzņēmējiem ieteicams šos sarakstus vēlreiz pārbaudīt kompetentajās valstu iestādēs.

  • Pelaģiskās sugas pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Trešo valstu kuģi NEAFC konvencijas apgabalā pdf - 603 KB [603 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (visi izkrāvumi neierobežotā daudzumā)

Ir vēl citi saraksti ar apstiprinātajām ostām, kurās var izkraut, piemēram, mencas un hekus, bet tie šobrīd Komisijas tīmekļa vietnē nav publicēti. Tos var saņemt tieši no attiecīgās valsts iestādes.