Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Abonēt mūsu e-biļetenu
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Līdzīga tematika
Jaunumi
The European Fisheries Control Agency has organised a workshop on monitoring and control of Eastern bluefin tuna fishery in the ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) on the 25-26 March 2014
The EFCA has adopted its annual report for 2013 at the meeting of the Administrative Board held on 13 of March.
The European Fisheries Control Agency organised a seminar which was hosted by Croatia in Dubrovnik on January 15th and 16th 2014.

Apstiprinātās ostas

ES zvejas kontroles sistēma
Zvejas kuģis Norvēģijā, vienā no Lofotu salām © Richard Thomasson, Eiropas Komisija

Dažās zvejas zonās kopējās zivsaimniecības politikas noteikumi uzņēmējiem ļauj tikai ierobežotā skaitā ostu izkraut atsevišķas apdraudētās sugas vai lielu zivju daudzumu. Tas ir tādēļ, lai vieglāk varētu rūpīgi izkontrolēt šo apdraudēto sugu nozveju un lielu zivju daudzumu izkraušanu krastā.

Tālab dalībvalstis un trešās valstis ir apstiprinājušas ostas, kurās drīkst izkraut aizsargāto sugu zivis un lielus lomus. Pieļaujamais zivju daudzums un apstiprināto ostu saraksts katrā zivsaimniecībā atšķiras.

Tālāk sniegtie saraksti ir izveidoti no attiecīgo valstu sniegtās informācijas par situāciju publicēšanas brīdī. Šaubu gadījumā uzņēmējiem ieteicams šos sarakstus vēlreiz pārbaudīt kompetentajās valstu iestādēs.

  • Pelaģiskās sugas pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Trešo valstu kuģi NEAFC konvencijas apgabalā pdf - 603 KB [603 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (visi izkrāvumi neierobežotā daudzumā)

Ir vēl citi saraksti ar apstiprinātajām ostām, kurās var izkraut, piemēram, mencas un hekus, bet tie šobrīd Komisijas tīmekļa vietnē nav publicēti. Tos var saņemt tieši no attiecīgās valsts iestādes.