Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.
In its annual report of 2014 activities, the European Fisheries Control Agency outlines how it assisted Member States and the European Commission to prepare for the monitoring of the landing obligation. This included rolling out new data network systems, adding modules for training fisheries inspectors and finding synergies with Member states for joint monitoring efforts.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.

Apstiprinātās ostas

ES zvejas kontroles sistēma
Zvejas kuģis Norvēģijā, vienā no Lofotu salām © Richard Thomasson, Eiropas Komisija

Dažās zvejas zonās kopējās zivsaimniecības politikas noteikumi uzņēmējiem ļauj tikai ierobežotā skaitā ostu izkraut atsevišķas apdraudētās sugas vai lielu zivju daudzumu. Tas ir tādēļ, lai vieglāk varētu rūpīgi izkontrolēt šo apdraudēto sugu nozveju un lielu zivju daudzumu izkraušanu krastā.

Tālab dalībvalstis un trešās valstis ir apstiprinājušas ostas, kurās drīkst izkraut aizsargāto sugu zivis un lielus lomus. Pieļaujamais zivju daudzums un apstiprināto ostu saraksts katrā zivsaimniecībā atšķiras.

Tālāk sniegtie saraksti ir izveidoti no attiecīgo valstu sniegtās informācijas par situāciju publicēšanas brīdī. Šaubu gadījumā uzņēmējiem ieteicams šos sarakstus vēlreiz pārbaudīt kompetentajās valstu iestādēs.

  • Pelaģiskās sugas pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Trešo valstu kuģi NEAFC konvencijas apgabalā pdf - 603 KB [603 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (visi izkrāvumi neierobežotā daudzumā)

Ir vēl citi saraksti ar apstiprinātajām ostām, kurās var izkraut, piemēram, mencas un hekus, bet tie šobrīd Komisijas tīmekļa vietnē nav publicēti. Tos var saņemt tieši no attiecīgās valsts iestādes.