Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission today adopted an action plan to boost fisheries control in the Netherlands.
Deadline: 13/03/2016
The European Commission proposed an ambitious package of measures to establish a European Border and Coast Guard and guarantee effective border control both on land and at sea.

Καθορισμένοι λιμένες

Η Koινή Aλιευτική Πολιτική
Αλιευτικό σκάφος εκφορτώνει ρέγγες στο Lofoten της Νορβηγίας. © Richard Thomasson, European Commission

Οι κανόνες της ΚΑΠ περιορίζουν τον αριθμό των λιμένων στους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να εκφορτώνουν μεγάλες ποσότητες ψαριών συγκεκριμένων ειδών και από συγκεκριμένες περιοχές. Στόχος είναι να διευκολυνθεί και να γίνει ακριβέστερος ο έλεγχος όσον αφορά τις μεγάλες εκφορτώσεις.

Έτσι, τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες θέσπισαν τους λεγόμενους «καθορισμένους λιμένες» οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τις εκφορτώσεις μεγάλης κλίμακας. Οι ψαράδες με μικρότερες ποσότητες αλιευμάτων μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε άλλους λιμένες. Τα ποσοτικά όρια καθώς και ο κατάλογος των καθορισμένων λιμένων ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο αλιείας.

Οι παρακάτω κατάλογοι βασίζονται στα στοιχεία που έστειλαν οι ενδιαφερόμενες χώρες και τα οποία ίσχυαν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία των καταλόγων με τη βοήθεια των εκάστοτε εθνικών αρχών.

  • Πελαγικά είδη  pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Σκάφη τρίτων χωρών της Ζώνης της Σύμβασης NEAFC pdf - 617 KB [617 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (κάθε είδους εκφόρτωση, χωρίς ποσοτικό περιορισμό) 

Υπάρχουν και άλλοι κατάλογοι καθορισμένων λιμένων για άλλα αλιεύματα, όπως για τον γάδο και τον βακαλάο, οι οποίοι δεν δημοσιεύονται επί του παρόντος στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τους εν λόγω καταλόγους απευθείας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.