Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.
The Agriculture and Fisheries Council meeting of March 2014 will take place in Luxembourg on 16th and 17th June 2014.

Určené přístavy

Systém kontroly rybolovu EU
Vykládka úlovku sleďů z plavidla (souostroví Lofoty, Norsko) © Richard Thomasson, Evropská komise

V případě některých druhů ryb a dalších mořských živočichů a v případě některých rybolovných oblastí omezují pravidla SRP počet přístavů, kde mohou provozovatelé plavidel vyložit velké úlovky nebo úlovky, které obsahují citlivé druhy. Cílem je tyto úlovky lépe a snáze kontrolovat.

Členské státy a třetí země proto vybraly přístavy, kde se budou velké úlovky a úlovky citlivých druhů vykládat. Tyto přístavy se nazývají „určené přístavy“. Podle oblastí rybolovu se mohou konkrétní povolené objemy úlovků a seznamy určených přístavů lišit.

Uvedené seznamy určených přístavů vycházejí z informací od příslušných členských států (platných v době jejich zveřejnění). V případě nejasností by si provozovatelé plavidel měli seznamy určených přístavů ověřit u příslušných vnitrostátních orgánů.

  • Pelagické druhy pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Plavidla třetích zemí z oblasti, na kterou se vztahuje úmluva NEAFC pdf - 603 KB [603 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (všechny úlovky, bez objemového limitu)

Na stránkách Komise zatím nezveřejňujeme další seznamy určených přístavů pro další oblasti rybolovu (například lov tresek nebo štikozubce). Lze je získat přímo od příslušných vnitrostátních orgánů.