Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
The European Commission welcomes the broad support the “Omnibus regulation” received today in Council.

Определени пристанища

Система на ЕС за контрол на рибарството
Разтоварване на риболовен кораб в Лофотен, Норвегия © Richard Thomasson, Европейска комисия

За определени видове риба и определени риболовни зони в правилата на ОПОР е предвидено ограничение на броя на пристанищата, където могат да се разтоварват чувствителни видове или големи количества риба. Целта е да се улесни прецизният контрол на улова на подобни видове и разтоварванията на суша на големи количества риба.

По тази причина държавите-членки и трети страни са посочили т.нар. „определени пристанища“, чието използване е задължително в тези случаи. Количествените ограничения и списъкът с определени пристанища могат да се различават в зависимост от риболовната дейност.

Списъците по-долу се основават на информация, получена от съответните страни, която е била валидна към момента на публикуване. В случай на съмнение е препоръчително да се обърнете към съответните национални органи.

  • Пелагични видове pdf - 31 KB [31 KB] English (en)
  • Кораби от трети страни - разтоварване на улов от зоната на конвенцията NEAFC pdf - 603 KB [603 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (всички разтоварвания, без количествени прагове)

Съществуват и други списъци на определени пристанища за други видове риболовна дейност, например улов на треска и мерлуза, които засега не се публикуват на уебсайта на Комисията. Те могат да бъдат получени директно от съответния национален орган.