Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.

EU-initiativ i korthet

Ett hållbart vattenbruk i EU – kommissionens strategi

Bakgrund

 • Inom vattenbruket odlas vattenlevande organismer, t.ex. fisk, skaldjur och alger. Det är en växande sektor på många håll i världen, men produktionen i EU har legat på samma nivå sedan år 2000.
 • Vattenbruket måste utvecklas på ett hållbart sätt med tanke på miljön, samhället och ekonomin.
 • Vattenbruket i EU har många viktiga tillgångar och goda framtidsutsikter, trots hindren för dess utveckling.

Vem har nytta av strategin och på vilket sätt?

 • Vattenbruket och närliggande industrier – strategin bidrar till att skapa ekonomiska möjligheter, framförallt i landsbygds- och kustområden.
 • Konsumenterna – ett hållbart vattenbruk producerar hälsosam och miljövänlig mat av hög kvalitet.

Varför måste eu agera i den här frågan?

 • EU kan gå i spetsen för utvecklingen och därmed inspirera nationella och regionala myndigheter att agera.
 • EU har överblick över hela den europeiska vattenbrukssektorn och har därför störst chans att hitta gemensamma frågeställningar och möjligheter.

Vad exakt kommer att ändras?

Strategin ska

 • bidra till att göra vattenbruket i EU mer konkurrenskraftigt – genom att stödja forskning och teknisk utveckling, se till att sektorn kan hävda sig vid markplaneringsbeslut, se över EU:s marknadspolitik för fiskeri- och vattenbruksprodukter och hjälpa sektorn att stärka sin ställning internationellt,
 • säkra en hållbar tillväxt – genom att främja miljövänliga produktionsmetoder, upprätthålla stränga normer för djurhälsa och djurskydd, skydda konsumenternas hälsa och informera om vattenbruksprodukternas positiva inverkan på hälsan,
 • förbättra sektorns image och förvaltning – genom att säkra lika villkor för alla aktörer och minska byråkratin, ge tydligare information till allmänheten, involvera intressenterna i den politiska beslutsprocessen och bedriva ordentlig tillsyn.

EU ska arbeta tillsammans med nationella och regionala organ för att uppnå dessa mål.

 

När träder strategin i kraft?

 • Kommissionen kommer gradvis att genomföra de åtgärder den är ansvarig för. Nationella och regionala myndigheter uppmanas att samordna sina respektive åtgärder.