Navigacijska pot

Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
  Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Povzetek za državljane

Strategija Komisije za trajnostno ribogojstvo v Evropi

Za kaj gre?

 • Ribogojstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z vzrejo organizmov, ki živijo v vodi, kot so ribe, školjke in alge. V mnogih delih sveta se ta dejavnost širi, v EU pa stagnira že od leta 2000.
 • Ukrepi za razvoj ribogojstva morajo spodbujati družbeno in gospodarsko trajnostno ter okolju prijazno dejavnost.
 • V EU so kljub izzivom velike prednosti in dobri obeti za razvoj ribogojstva.

Kdo bo imel koristi in kakšne?

 • Ribogojstvo in sorodne panoge – strategija bo spodbujala nove gospodarske možnosti, zlasti na podeželju in obalnih območjih.
 • Potrošniki EU – trajnostno ribogojstvo bo omogočalo pridelavo zdrave in visokokakovostne hrane na okolju prijazen način.

Zakaj mora EU ukrepati?

 • EU lahko nacionalnim in regionalnim organom pomaga pri ukrepanju.
 • EU lahko najbolje opredeli možnosti in izzive za to področje, saj ima pregled nad celotnim evropskim sektorjem ribogojstva.

Kaj se bo spremenilo?

Cilji strategije so:

 • konkurenčnejše ribogojstvo EU – treba je podpreti raziskave in tehnološki razvoj, omogočiti enakovredno sodelovanje sektorja pri prostorskem načrtovanju, prenoviti ribiško politiko EU in okrepiti vlogo sektorja na mednarodnem področju;
 • trajnostna rast sektorja – s spodbujanjem okolju prijaznih načinov pridelave, skrbjo za zdravje in dobro počutje živali, varstvom zdravja potrošnikov in promoviranjem zdravstvenih koristi izdelkov iz ribogojstva;
 • boljša podoba in upravljanje sektorja – ustvariti je treba ustrezne razmere za vse nosilce te dejavnosti in zmanjšati upravne obremenitve, razširjati je treba stvarne informacije ter v oblikovanje politike in ustrezni nadzor sektorja vključiti vse interesne skupine.

Te cilje naj bi z medsebojnim sodelovanjem dosegli EU, nacionalni in regionalni organi.

Kdaj se bo strategija začela izvajati?

 • Komisija bo postopno izvajala ukrepe, ki so v njeni pristojnosti. Nacionalne in regionalne organe je pozvala k uskladitvi ukrepov, za katere so pristojni