Navigacijska pot

Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
  Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")
Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.
A new infographic is on-line

Povzetek za državljane

Strategija Komisije za trajnostno ribogojstvo v Evropi

Za kaj gre?

 • Ribogojstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z vzrejo organizmov, ki živijo v vodi, kot so ribe, školjke in alge. V mnogih delih sveta se ta dejavnost širi, v EU pa stagnira že od leta 2000.
 • Ukrepi za razvoj ribogojstva morajo spodbujati družbeno in gospodarsko trajnostno ter okolju prijazno dejavnost.
 • V EU so kljub izzivom velike prednosti in dobri obeti za razvoj ribogojstva.

Kdo bo imel koristi in kakšne?

 • Ribogojstvo in sorodne panoge – strategija bo spodbujala nove gospodarske možnosti, zlasti na podeželju in obalnih območjih.
 • Potrošniki EU – trajnostno ribogojstvo bo omogočalo pridelavo zdrave in visokokakovostne hrane na okolju prijazen način.

Zakaj mora EU ukrepati?

 • EU lahko nacionalnim in regionalnim organom pomaga pri ukrepanju.
 • EU lahko najbolje opredeli možnosti in izzive za to področje, saj ima pregled nad celotnim evropskim sektorjem ribogojstva.

Kaj se bo spremenilo?

Cilji strategije so:

 • konkurenčnejše ribogojstvo EU – treba je podpreti raziskave in tehnološki razvoj, omogočiti enakovredno sodelovanje sektorja pri prostorskem načrtovanju, prenoviti ribiško politiko EU in okrepiti vlogo sektorja na mednarodnem področju;
 • trajnostna rast sektorja – s spodbujanjem okolju prijaznih načinov pridelave, skrbjo za zdravje in dobro počutje živali, varstvom zdravja potrošnikov in promoviranjem zdravstvenih koristi izdelkov iz ribogojstva;
 • boljša podoba in upravljanje sektorja – ustvariti je treba ustrezne razmere za vse nosilce te dejavnosti in zmanjšati upravne obremenitve, razširjati je treba stvarne informacije ter v oblikovanje politike in ustrezni nadzor sektorja vključiti vse interesne skupine.

Te cilje naj bi z medsebojnim sodelovanjem dosegli EU, nacionalni in regionalni organi.

Kdaj se bo strategija začela izvajati?

 • Komisija bo postopno izvajala ukrepe, ki so v njeni pristojnosti. Nacionalne in regionalne organe je pozvala k uskladitvi ukrepov, za katere so pristojni