Cale de navigare

Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
  După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Rezumat pentru cetățeni

Strategia Comisiei – pentru o dezvoltare durabilă a acvaculturii europene

Cu ce probleme ne confruntăm?

 • Acvacultura reprezintă creşterea animalelor acvatice, cum ar fi peştii, crustaceele şi algele. Este un sector în curs de dezvoltare în multe regiuni ale lumii însă, din 2000, producţia UE stagnează.
 • Măsurile menite să dezvolte acvacultura trebuie să fie durabile din punct de vedere ecologic, social şi economic.
 • În pofida unor dificultăţi de dezvoltare, sectorul european al acvaculturii dispune de resurse importante şi şi de bune perspective.

Cine va beneficia și cum?

 • Acvacultura şi industriile conexe - strategia va contribui la crearea de oportunităţi economice, în special în zonele rurale şi în cele de coastă.
 • Consumatorii Uniunii Europene – dezvoltarea durabilă a acvaculturii va oferi produse alimentare sănătoase, ecologice şi de înaltă calitate.

De ce este necesară intervenția UE?

 • Poziţia de lider a Europei poate stimula autorităţile naţionale şi regionale să acţioneze.
 • Întrucât dispune de o viziune globală asupra întregului sector european al acvaculturii, UE este cea mai în măsură să identifice oportunităţile şi dificultăţile globale.

Ce schimbări se vor produce?

Strategia îşi propune:

 • să contribuie la creşterea competitivităţii acvaculturii europene - susţinând cercetarea şi dezvoltarea tehnologică, asigurând că acest sector are un cuvânt de spus în deciziile referitoare la amenajarea teritoriului, revizuind politica UE privind pieţele produselor piscicole şi contribuind la consolidarea poziţiei sectorului pe plan mondial.
 • să garanteze durabilitatea creşterii economice – prin încurajarea metodelor de producţie ecologice, menţinerea unor standarde ridicate privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, protejarea sănătăţii consumatorilor şi prin promovarea efectelor benefice ale produselor de acvacultură asupra sănătăţii.
 • să îmbunătăţească imaginea şi modul de gestionare a sectorului – prin crearea unor condiţii de egalitate pentru toţi operatorii şi reducerea birocraţiei, precum şi prin încurajarea diseminării de informaţii concrete în rândul publicului larg, prin implicarea părţilor interesate în elaborarea politicilor şi monitorizarea adecvată a sectorului.

Toate aceste obiective trebuie realizate prin colaborarea strânsă dintre organismele UE, naţionale şi regionale.

Când va intra în vigoare strategia?

 • Comisia va implementa treptat măsurile care ţin de competenţa sa şi invită autorităţile naţionale şi regionale să coordoneze măsurile de care acestea răspund.