Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.

Publiekssamenvatting

Commissiestrategie: duurzame aquacultuur in Europa

Waar gaat het om?

 • Aquacultuur is het kweken van organismen die in het water leven, zoals vissen, schelpdieren en algen. Elders in de wereld is de aquacultuur in opmars, maar in de EU stagneert de productie al sinds 2000.
 • Maatregelen ter bevordering van de aquacultuur moeten duurzaam zijn en verantwoord zijn vanuit sociaal, economisch en milieu-oogpunt.
 • In Europa beschikt deze sector, ondanks zijn moeizame ontwikkeling, over belangrijke troeven en goede vooruitzichten.

Wie profiteert ervan en hoe?

 • De aquacultuur en aanverwante industrie: de strategie biedt nieuwe mogelijkheden, vooral in plattelands- en kustgebieden.
 • De Europese consument: duurzame aquacultuur zorgt voor gezond, milieuvriendelijk geproduceerd voedsel op van hoge kwaliteit.

Waarom moet juist de EU maatregelen nemen?

 • Als de EU het voortouw neemt, zullen ook de nationale en regionale autoriteiten eerder actie ondernemen.
 • De EU heeft het overzicht over de gehele Europese aquacultuursector en is daarom het best in staat de kansen en moeilijkheden in te schatten.

Wat gaat er precies veranderen?

De strategie moet:

 • de aquacultuursector in de EU helpen zijn concurrentiepositie te verbeteren door onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, ervoor te zorgen dat de belangen van de sector worden meegewogen bij beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening, het EU-beleid voor de visserijmarkt te herzien en de sector te helpen zijn internationale concurrentiepositie te verbeteren
 • ervoor zorgen dat de groei duurzaam is door milieuvriendelijke productiemethoden te stimuleren, gezondheid en welzijn van de dieren op een hoog peil te houden, de gezondheid van de consument te beschermen en de positieve effecten van aquacultuurproducten op de gezondheid onder de aandacht te brengen
 • het imago en management van de sector te verbeteren door alle betrokkenen gelijk te behandelen, de bureaucratische rompslomp te verminderen, een goede voorlichting van het publiek te stimuleren, alle betrokkenen inspraak in de beleidsvorming te geven en adequaat toezicht op de sector te houden

Daarvoor moet de EU samenwerken met nationale en regionale instanties.

Wanneer treedt de strategie in werking?

 • De Commissie zal de maatregelen waarvoor zij zelf verantwoordelijk is, geleidelijk invoeren. Ze zal de nationale en regionale autoriteiten vragen hun maatregelen onderling te coördineren.