Navigācijas ceļš

Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
  Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
EU Ministers have reached agreement on fishing opportunities for 2015 in the Atlantic, North Sea and Black Sea following lengthy discussion at the Agriculture and Fisheries Council on the 15th and 16th December. Karmenu Vella, the EU's Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, presented the Commission's proposals based for the first time on the new Common Fisheries Policy (CFP) which aims to have all stocks fished at sustainable levels.

Kopsavilkums iedzīvotājiem

Komisijas stratēģija ilgtspējīgai akvakultūrai Eiropā

Kāda ir problēmas būtība?

 • Akvakultūra ir ūdenī dzīvojošu organismu (piemēram, — zivju, gliemeņu un aļģu) audzēšana. Tā attīstās daudzās pasaules valstīs, taču Eiropas Savienībā šī nozare ir palikusi 2000. gada līmenī.
 • Akvakultūras uzlabošanas pasākumiem jābūt ilgtspējīgiem gan ekoloģiskā, gan arī sociālā un ekonomiskā ziņā.
 • Eiropā šai nozarei ir vērtīgas iestrādes un labas izredzes, neraugoties uz problēmām, ar ko pašlaik saskaras tās attīstība.

Kas būs ieguvēji?

 • Akvakultūra un ar to saistītā rūpniecība - šī stratēģija palīdzēs izveidot ekonomisko potenciālu, lielākoties lauku un piejūras novados.
 • ES patērētāji - ilgtspējīga akvakultūras nozare nodrošinās tos ar veselīgu, kvalitatīvu un ekoloģiski tīru pārtiku.

Kāpēc jārīkojas tieši ES?

 • Eiropas līderi var rosināt rīkoties valstu un reģionālās varasiestādes.
 • Tā kā ES ir pārskats par Eiropas akvakultūras nozari kopumā, tieši ES ir vislabākās iespējas atklāt izdevības un risināt problēmas.

Kas tieši mainīsies?

Stratēģijas mērķi ir šādi:

 • palīdzēt uzlabot ES akvakultūras konkurētspēju, atbalstot pētniecību un tehnoloģiju attīstību, ņemot vērā šīs nozares vajadzības teritoriālajā plānošanā, pārskatot ES zivsaimniecības tirgus politiku un palīdzot akvakultūras nozarei nostiprināties starptautiskajā tirgū;
 • nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, veicinot ekoloģiskas ražošanas metodes, gādājot par augstiem dzīvnieku veselības un labturības standartiem, aizsargājot patērētāju veselību un popularizējot akvakultūras produktu pozitīvo ietekmi uz veselību;
 • uzlabot nozares tēlu un pārvaldību, rūpējoties, lai visiem nozares dalībniekiem būtu vienādi konkurences nosacījumi, mazinot birokrātiju, kā arī izplatot informāciju plašai sabiedrībai, iesaistot ieinteresētās personas politikas veidošanā un atbilstoši pārraugot nozares darbību.

Visus šos mērķus paredzēts sasniegt, sadarbojoties ES, valstu un reģionālajām iestādēm.

Kad priekšlikums stāsies spēkā?

 • Komisija pakāpeniski īstenos pasākumus, kas ietilpst tās kompetences jomā. Tā aicina valstu un reģionu iestādes saskaņot pasākumus, par kurām tās atbild.