Naršymo kelias

Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
  Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.

Santrauka piliečiams

Europos Komisijos darnios akvakultūros Europoje strategija

Problemos esmė

 • Akvakultūra – tai vandens gyvūnų ir augalų (žuvų, kiautuotųjų vėžiagyvių ir dumblių) auginimas vandens ūkiuose. Daugelyje pasaulio kraštų ji vis labiau plėtojama, bet ES gamybos apimtis nekinta nuo 2000 m.
 • Akvakultūros plėtros priemonės turi būti darnios aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu.
 • Europoje ši pramonės šaka turi svarbių išteklių ir gerų perspektyvų, nepaisant jos plėtros sunkumų.

Kam šis pasiūlymas bus naudingas ir kaip?

 • Akvakultūrai ir su ja susijusioms pramonės šakoms, nes ši strategija padės sukurti ekonomikos plėtros galimybių visų pirma kaimo ir pakrančių vietovėse.
 • ES vartotojams, nes tvarus akvakultūros sektorius užtikrins sveikų, kokybiškų ir ekologiškų maisto produktų tiekimą.

Priežastys, dėl kurių šios iniciatyvos turi imtis ES

 • Europos lygmens vadovavimas gali padėti paskatinti nacionalines ir regionines valdžios institucijas veikti.
 • ES, matydama visą Europos akvakultūros sektoriaus vaizdą, turi geriausias galimybes atrasti bendras galimybes ir nustatyti sunkumus.

Konkretūs pokyčiai

Šia strategija siekiama:

 • prisidėti prie pastangų padaryti ES akvakultūrą konkurencingesnę, remiant mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, užtikrinant, kad šio sektoriaus atstovams būtų suteiktas lygiavertis balsas priimant erdvės planavimo sprendimus, peržiūrint ES žuvininkystės rinkų politiką ir padedant šiam sektoriui sustiprinti savo padėtį tarptautinėje arenoje;
 • užtikrinti, kad ekonomikos augimas išliktų tvarus, skatinant ekologiškus gamybos metodus, laikantis griežtų sveiko gyvūnų auginimo ir jų gerovės reikalavimų, saugant vartotojų sveikatą ir reklamuojant akvakultūros produktų naudą jai;
 • gerinti sektoriaus įvaizdį ir valdymą užtikrinant vienodas veiklos sąlygas visiems šios rinkos dalyviams ir mažinant biurokratinius suvaržymus, skatinant faktinės informacijos sklaidą visuomenei, suinteresuotųjų grupių dalyvavimą formuojant politiką ir tinkamą sektoriaus priežiūrą.

Visų šių tikslų turėtų būti pasiekta bendradarbiaujant ES, nacionalinėms ir regioninėms įstaigoms.

Kada ši strategija bus pradėta taikyti?

 • Komisija laipsniškai įgyvendins savo kompetencijos srities priemones. Ji ragina nacionalines ir regionines valdžios institucijas derinti priemones, už kurias jos yra atsakingos.