Navigointipolku

Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Yleistajuinen tiivistelmä

Komission strategia – Euroopan vesiviljelyalan kestävä kehitys

Asia

 • Vesiviljelyllä tarkoitetaan vedessä elävien eliöiden, kuten kalojen, simpukoiden, äyriäisten ja levien kasvatusta. Tuotannonala kasvaa nopeasti maailmanlaajuisesti, mutta EU:ssa kasvu on pysähtynyt vuoden 2000 tasolle.
 • Vesiviljelyn kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden on oltava kestäviä niin ympäristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin kannalta.
 • Voidakseen kehittyä EU:n vesiviljelyalan on ratkaistava monia haasteita, mutta sen valmiudet ja näkymät ovat hyvät.

Hyötyjät

 • Vesiviljely ja sen lähialat: strategian avulla voidaan luoda taloudellisia mahdollisuuksia erityisesti maaseudulla ja rannikkoalueilla.
 • EU:n kuluttajat: kestävä vesiviljelyala tuottaa terveellistä, laadukasta ja ympäristöystävällistä ruokaa.

EU:N toimien tarve

 • EU:n strategialla voidaan tukea kansallisten ja alueellisten viranomaisten toimia alan edistämiseksi.
 • EU:lla on kokonaisnäkemys koko Euroopan vesiviljelyalasta, joten se pystyy tehokkaimmin arvioimaan yleisiä mahdollisuuksia ja haasteita.

Uudet toimet

Strategian tavoitteena on

 • edistää EU:n vesiviljelyalan kilpailukykyä tukemalla tutkimusta ja teknologian kehittämistä, varmistamalla, että tuotannonalalla on mahdollisuus vaikuttaa tasavertaisesti aluesuunnittelupolitiikkaan, uudistamalla EU:n kalastustuotteiden markkinapolitiikkaa ja tukemalla alan pyrkimyksiä vahvistaa kansainvälisiä asemiaan
 • varmistaa kasvun kestävyys tukemalla ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä, huolehtimalla eläinten terveyden ja hyvinvoinnin korkeasta tasosta, suojelemalla kuluttajien terveyttä ja tukemalla tiedotusta vesiviljelytuotteiden terveellisyydestä
 • parantaa vesiviljelyalan imagoa ja hallinnointia luomalla tuottajille tasavertaiset toimintaedellytykset ja vähentämällä heidän hallinnollisia rasitteitaan sekä tukemalla yleisölle suunnattavaa tiedotusta, edistämällä sidosryhmien osallistumista päätöksentekoon ja varmistamalla alan asianmukainen seuranta.

Näihin tavoitteisiin voidaan päästä EU:n sekä kansallisten ja alueellisten elinten yhteistyön avulla.

 

Voimaantulo

 • Komissio toteuttaa toimivaltaansa kuuluvat toimenpiteet asteittain. Se kehottaa kansallisia ja alueellisia viranomaisia koordinoimaan vastuullaan olevat toimet keskenään.