Διαδρομή πλοήγησης

Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")
Speech by Commissioner Vella at the Expo 2015 Milan, Italy
Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.

Περίληψη για τους πολίτες

Στρατηγική της Επιτροπής για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη

Ποιο ειναι το προβλημα;

 • Υδατοκαλλιέργεια είναι η εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, όπως τα ψάρια, τα οστρακοειδή και τα φύκια. Παρότι ο κλάδος γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε πολλά μέρη του κόσμου, η παραγωγή σε επίπεδο ΕΕ παραμένει στάσιμη από το 2000.
 • Τα μέτρα ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να έχουν βιώσιμο χαρακτήρα, από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη.
 • Ο ευρωπαϊκός κλάδος διαθέτει πολλά θετικά χαρακτηριστικά και καλές προοπτικές, παρά τα προβλήματα που παρουσιάζει η ανάπτυξή του.

Ποιοι θα ωφεληθουν και πωσ;

 • Η υδατοκαλλιέργεια και οι συναφείς κλάδοι: η προτεινόμενη στρατηγική θα συμβάλει στη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών, κυρίως σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές.
 • Οι ευρωπαίοι καταναλωτές: ένας κλάδος που αναπτύσσεται με βιώσιμα κριτήρια θα προσφέρει στους καταναλωτές υγιεινά, ποιοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα.

Γιατι πρεπει να αναλαβει δραση η ΕΕ;

 • Οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να ωθήσουν τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν δράση.
 • Έχοντας γενική εικόνα για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στη Ευρώπη, η ΕΕ είναι σε καλύτερη θέση να εντοπίζει ευκαιρίες και να ανιχνεύει προβλήματα συνολικά.

Τι ακριβωσ προκειται να αλλαξει;

Η στρατηγική έχει ως στόχο:

 • Να κάνει ανταγωνιστικότερη την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ, με τη στήριξη της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, την ισότιμη συμμετοχή του κλάδου στη διαδικασία αποφάσεων χωροταξικού σχεδιασμού, την αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τις αγορές προϊόντων αλιείας και την ενίσχυση της θέσης του κλάδου στη διεθνή αγορά.
 • Να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να γίνεται με βιώσιμο τρόπο, ενθαρρύνοντας οικολογικές μεθόδους παραγωγής, διατηρώντας υψηλά πρότυπα όσον αφορά την υγεία και την καλή κατάσταση των ζώων, προστατεύοντας την υγεία των καταναλωτών και προβάλλοντας τα οφέλη των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για την υγεία μας.
 • Να βελτιώσει την εικόνα και τις συνθήκες λειτουργίας του κλάδου, με τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και την αποτελεσματική παρακολούθηση του κλάδου.

Όλοι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας της ΕΕ με τις εθνικές και περιφερειακές αρμόδιες αρχές.

Ποτε θα αρχισει να ισχυει η στρατηγικη;

 • Η Επιτροπή θα εφαρμόσει σταδιακά τα μέτρα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της, και καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να συντονίσουν τα μέτρα της αρμοδιότητάς τους.