Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

EU-resumé

Kommissionens strategi – en bæredygtig akvakultur i EU

Baggrund

 • Akvakultur er opdræt af vandorganismer som fisk, skaldyr og alger. Det er en sektor i vækst mange steder i verden, men i EU er produktionen stagneret siden 2000.
 • EU's akvakultur skal udvikles på bæredygtig vis – såvel miljømæssigt som socialt og økonomisk.
 • Akvakultursektoren har en række vigtige aktiver og gode fremtidsudsigter på trods af dens begrænsninger.

Hvem og hvordan vil forslaget hjælpe?

 • Akvakultur med tilknyttet industri – strategien vil skabe økonomiske muligheder, især i landdistrikter og kystområder.
 • Forbrugere – en bæredygtig akvakultursektor vil producere sunde og miljøvenlige fødevarer af høj kvalitet.

Hvorfor på EU-plan?

 • Ved at gå i front kan EU være et forbillede for nationale og regionale myndigheder.
 • EU har et godt overblik over den europæiske akvakultursektor og kan derfor bedst få øje på de overordnede udfordringer og muligheder.

Hvad er nyt?

Strategien skal:

 • gøre EU's akvakultur mere konkurrencedygtig – ved at støtte forskning og teknologisk udvikling, sikre, at der tages hensyn til sektoren i den fysiske planlægning, bidrage til reformen af EU's markedspolitik for fiskeprodukter og hjælpe sektoren til at stå stærkere internationalt.
 • sikre en bæredygtig vækst – ved at støtte miljøvenlige produktionsmetoder, fastholde høje standarder for dyresundhed og velfærd, beskytte forbrugersundheden og slå til lyd for akvakulturprodukters sundhedsfordele.
 • forbedre sektorens omdømme og forvaltning – ved at sikre lige vilkår for alle aktører og mindske bureaukratiet samt informere offentligheden bedre, inddrage interessenter i den politiske beslutningsproces og føre ordentligt tilsyn med sektoren.

EU skal arbejde sammen med nationale og regionale instanser om at nå disse mål.

Hvornår bliver strategien ført ud i livet?

 • Kommissionen vil gradvis iværksætte de tiltag, som den er ansvarlig for. Den opfordrer nationale og regionale myndigheder til at koordinere deres respektive tiltag.