Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Strategija za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva

Evropska komisija je leta 2009 objavila sporočilo, v katerem je spodbudila trajnostni razvoj evropskega ribogojstva. Nova strategija ima tri temeljne naloge:

  • pomagati ribogojstvu, da postane konkurenčnejše, in sicer z zagotavljanjem podpore raziskavam in razvoju, boljšim prostorskim načrtovanjem obalnih območij in povodij ter zagotavljanjem posebne pomoči v okviru politike trga z ribiškimi proizvodi;
  • zagotoviti vzdržnost ribogojstva s spodbujanjem okolju prijaznih metod proizvodnje in visokih standardov glede zdravja in dobrobiti živali ter varstva potrošnikov;
  • izboljšati upravljanje ribogojstva in zagotoviti poslovno prijazno okolje na vseh ravneh (lokalni, državni in ravni EU), da bi v celoti izkoristilo svoj potencial.