Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Stratégia EÚ v oblasti akvakultúry

V roku 2009 Komisia uverejnila oznámenie, aby priniesla nový stimul pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry. Nová stratégia bola postavená na troch kľúčových prvkoch, ktorých cieľom bolo:

  • zvýšiť konkurencieschopnosť sektoru prostredníctvom významnej podpory výskumu a vývoja, lepšieho územného plánovania v pobrežných oblastiach a riečnych povodiach a poskytnúť mu osobitnú pomoc prostredníctvom politiky EÚ pre trh s rybárskymi výrobkami;
  • zabezpečiť udržateľnosť sektoru prostredníctvom zachovania výrobných postupov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, vysokých noriem zdravia a dobrých životných podmienok živočíchov a ochrany spotrebiteľov;
  • zlepšiť riadenie a zabezpečiť, aby sa na všetkých úrovniach (miestnej, celoštátnej a európskej) udržiavalo priaznivé prostredie pre podnikanie, aby sa mohol plne realizovať potenciál sektoru.