Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Prihláste sa k odberu nášho elektronického spravodajcu
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Súvisiaci obsah
Aktuality

Two new reports on the economic performance of the EU aquaculture sector are now available on the website of  the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF)

On 15 November 2013, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) organised a workshop on Maritime Spatial Planning (MSP) and fisheries and aquaculture in Vilnius, Lithuania.
A new consultation is on-line. Deadline: 21.02.2014

Stratégia EÚ v oblasti akvakultúry

V roku 2009 Komisia uverejnila oznámenie, aby priniesla nový stimul pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry. Nová stratégia bola postavená na troch kľúčových prvkoch, ktorých cieľom bolo:

  • zvýšiť konkurencieschopnosť sektoru prostredníctvom významnej podpory výskumu a vývoja, lepšieho územného plánovania v pobrežných oblastiach a riečnych povodiach a poskytnúť mu osobitnú pomoc prostredníctvom politiky EÚ pre trh s rybárskymi výrobkami;
  • zabezpečiť udržateľnosť sektoru prostredníctvom zachovania výrobných postupov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, vysokých noriem zdravia a dobrých životných podmienok živočíchov a ochrany spotrebiteľov;
  • zlepšiť riadenie a zabezpečiť, aby sa na všetkých úrovniach (miestnej, celoštátnej a európskej) udržiavalo priaznivé prostredie pre podnikanie, aby sa mohol plne realizovať potenciál sektoru.