Pescuit

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Căutare
    După cuvântul sau expresia
Date relevante
Actualitate
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Strategia UE în domeniul acvaculturii

În 2009, Comisia Europeană a publicat o comunicare menită să dea un nou impuls dezvoltării durabile a acvaculturii europene. Noua strategie a fost elaborată în jurul a trei obiective principale:

  • să ajute sectorul să devină mai competitiv, prin sprijinirea cercetării şi dezvoltării, printr-o mai bună amenajare a zonelor de coastă şi a bazinelor hidrografice şi prin acordarea de ajutoare specifice în cadrul politicii europene privind piaţa produselor din pescuit
  • să garanteze că sectorul îşi păstrează caracterul durabil, prin menţinerea metodelor ecologice de producţie şi a standardelor ridicate în ceea ce priveşte sănătatea şi bunăstarea animalelor şi protecţia consumatorilor
  • să amelioreze modul de administrare şi să menţină un mediu favorabil antreprenorilor la toate nivelurile - local, naţional şi comunitar - astfel încât sectorul pescuitului să-şi poată exploata întregul potenţial.