Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Strategia na rzecz akwakultury w UE

W 2009 r. Komisja opublikowała komunikat dotyczący pobudzenia zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury. Nowa strategia obejmuje trzy podstawowe elementy:

  • pomoc dla sektora w celu zwiększenia jego konkurencyjności w formie silnego wsparcia dla badań naukowych i rozwoju, lepszego planowania przestrzennego w obszarach nadbrzeżnych i dorzeczach oraz przyznawania pomocy ukierunkowanej w ramach unijnej polityki dotyczącej rynku produktów rybołówstwa,
  • zapewnienie trwałego zrównoważenia dzięki metodom produkcji przyjaznym dla środowiska i wysokim standardom w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony konsumenta,
  • poprawa zarządzania i zapewnienie otoczenia przyjaznego przedsiębiorstwom na wszystkich szczeblach - lokalnym, krajowym i unijnym, co umożliwi sektorowi pełne wykorzystanie jego możliwości.