Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Abonēt mūsu e-biļetenu
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Līdzīgas tēmas
Jaunumi

Two new reports on the economic performance of the EU aquaculture sector are now available on the website of  the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF)

On 15 November 2013, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) organised a workshop on Maritime Spatial Planning (MSP) and fisheries and aquaculture in Vilnius, Lithuania.
A new consultation is on-line. Deadline: 21.02.2014

ES akvakultūras stratēģija

2009. gadā Komisija nāca klajā ar paziņojumu, lai stimulētu Eiropas akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Trīs galvenās tā ievirzes bija šādas:

  • palīdzēt nozarei uzlabot konkurētspēju, vairāk atbalstot pētniecību un izstrādi, uzlabojot teritoriālo plānošanu piekrastes novados un upju baseinos, kā arī īstenot īpašus palīdzības pasākumus ar ES zivsaimniecības tirgus politikas palīdzību,
  • nodrošināt nozares ilgtspēju, izkopjot ekoloģiskas ražošanas metodes un saglabājot augstus dzīvnieku veselības un labturības, kā arī patērētāju aizsardzības standartus,
  • uzlabot pārvaldību un nodrošināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi gan vietējā, gan valsts, gan ES līmenī, lai šī nozare varēt pilnībā izvērst savu potenciālu.