Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgas tēmas
Jaunumi
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

ES akvakultūras stratēģija

2009. gadā Komisija nāca klajā ar paziņojumu, lai stimulētu Eiropas akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Trīs galvenās tā ievirzes bija šādas:

  • palīdzēt nozarei uzlabot konkurētspēju, vairāk atbalstot pētniecību un izstrādi, uzlabojot teritoriālo plānošanu piekrastes novados un upju baseinos, kā arī īstenot īpašus palīdzības pasākumus ar ES zivsaimniecības tirgus politikas palīdzību,
  • nodrošināt nozares ilgtspēju, izkopjot ekoloģiskas ražošanas metodes un saglabājot augstus dzīvnieku veselības un labturības, kā arī patērētāju aizsardzības standartus,
  • uzlabot pārvaldību un nodrošināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi gan vietējā, gan valsts, gan ES līmenī, lai šī nozare varēt pilnībā izvērst savu potenciālu.