Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

ES akvakultūros strategija

Kad suteiktų naują impulsą darniai Europos akvakultūros plėtrai, Europos Komisija 2009 m. paskelbė komunikatą. Naujojoje strategijoje numatytos trys pagrindinės kryptys:

  • padėti sektoriui tapti konkurencingesniu, remiant mokslinius tyrimus ir plėtrą, gerinant erdvės planavimą pakrančių zonose ir upių baseinuose bei teikiant konkrečią pagalbą, pasitelkus ES žuvininkystės rinkos politiką;
  • užtikrinti, kad sektorius išliktų tvarus, išlaikant ekologiškus gamybos metodus ir aukštus sveiko gyvūnų auginimo ir jų gerovės bei vartotojų apsaugos standartus;
  • pagerinti valdymą ir užtikrinti, kad visuose lygmenyse (vietos, valstybių narių ir ES) vyrautų verslui palanki aplinka ir sektorius galėtų visiškai išnaudoti savo galimybes.