Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Strategie akvakultury EU

V roce 2009 Komise zveřejnila sdělení, které představilo novou strategii, jejímž cílem je podnítit udržitelný rozvoj evropské akvakultury. Nová strategie se opírá o tři hlavní prvky:

  • pomoc odvětví akvakultury k vyšší konkurenceschopnosti, a to prostřednictvím intenzivní podpory výzkumu a vývoje, lepšího územního plánování v pobřežních oblastech a povodích toků a prostřednictvím konkrétní pomoci EU v rámci politiky trhu s produkty rybolovu
  • udržitelný charakter akvakultury, s důrazem na metody produkce, které jsou šetrné k životnímu prostředí, na vysokou úroveň ochrany zdraví chovaných živočichů a jejich dobrých životních podmínek a na vysokou úroveň ochrany spotřebitele
  • vyšší úroveň veřejné správy a její vstřícnost k podnikatelské sféře na místní úrovni i úrovni členských států a EU, aby se potenciál odvětví akvakultury plně využil