Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Druhy chovaných rýb a mäkkýšov

Na celom svete sa v súčasnosti chová a pestuje približne sto rôznych druhov akvakultúry. Na ilustráciu ponúkame niekoľko príkladov živočíšnych druhov chovaných v rámci EÚ.

Sladkovodné ryby

Úhor English (en)

Kapor

Jeseter

Pstruh

Morské schránkovce a kôrovce

Ustrice

Slávky

Morské ryby

Ostriež

Treska

Pražma

Losos