Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Είδη υδατοκαλλιέργειας

Εκατό περίπου διαφορετικά είδη εκτρέφονται τη στιγμή αυτή σε υδατοκαλλιέργειες ανά τον κόσμο. Ορισμένα παραδείγματα εκτρεφόμενων ειδών δείχνουν το ευρύ φάσμα που καλύπτουν οι υδατοκαλλιέργειες στην ΕΕ.

Ψάρια γλυκού νερού

Χέλι English (en)

Κυπρίνος

Οξύρρυγχος

Πέστροφα

Οστρακοειδή αλμυρού νερού

Στρείδια

Μύδια

Ψάρια αλμυρού νερού

Λαυράκι

Γάδος

Σπαρίδες

Σολωμός