Sök
Bakgrundsmaterial

Riktlinjer för en hållbar utveckling av vattenbruket i EU pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Guide till konsumentinformation

Sammanfattningar av EU-lagstiftningen:

 

Nyheter
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.
The event will highlight the progress made over the last years and further actions needed in developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Vattenbruk

Odling av fisk, skaldjur och vattenväxter är en av världens snabbast växande livsmedelsbranscher som redan ger oss ungefär hälften av den fisk vi äter.

Vattenbruket står för cirka en femtedel av EU:s fiskproduktion och sysselsätter ungefär 85 000 människor. EU:s vattenbruk är känt för att hålla hög kvalitet, vara hållbart och ge konsumenterna säkra produkter.

Den totala produktionen i EU har varit mer eller mindre konstant sedan 2000, medan världsproduktionen har ökat med nästan 7 procent per år.

Kommissionen vill främja vattenbruket genom reformen av den gemensamma fiskeripolitiken English (en) och har tagit fram strategiska riktlinjer pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) med gemensamma prioriteringar och allmänna mål för EU. I samråd med berörda parter har man ringat in fyra prioriterade områden:

  • Minska byråkratin
  • Förbättra tillgången till utrymme och vatten
  • Stärka konkurrenskraften
  • Utnyttja konkurrensfördelarna med höga kvalitets-, hälso- och miljönormer

Med utgångspunkt i riktlinjerna ska kommissionen och EU-länderna samarbeta för att öka produktionen och konkurrenskraften. EU-länderna uppmanas att ta fram fleråriga planer English (en) för att främja vattenbruk. Kommissionen ska hjälpa till med samordning och utbyte av bästa praxis.

Odlad i EU – en del av kampanjen ”Den goda fisken” – främjar hållbar fisk och lyfter fram vattenbruk som en av världens snabbast växande livsmedelssektorer.

pdf - 720 KB [720 KB] English (en)

The latest infographic on Aquaculture in the EU pdf - 720 KB [720 KB] English (en) analysing the main priorities of aquaculture development across Member States as well as planned actions by Member States.

Events

Lagstiftning och rapporter

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

 


Läs mer: