Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Vattenbruk

Odling av fisk, skaldjur och vattenväxter är en av världens snabbast växande livsmedelsbranscher som redan ger oss ungefär hälften av den fisk vi äter.

En femtedel av EU:s fiskproduktion kommer från vattenbruk. © Lionel Flageul

Vattenbruket står för cirka en femtedel av EU:s fiskproduktion och sysselsätter ungefär 80 000 människor. EU:s vattenbruk är känt för att hålla hög kvalitet, vara hållbart och ge konsumenterna säkra produkter.

Den totala produktionen i EU har varit mer eller mindre konstant sedan 2000, medan världsproduktionen har ökat med nästan 7 procent per år.

Kommissionen vill främja vattenbruket genom reformen av den gemensamma fiskeripolitiken och har tagit fram strategiska riktlinjer med gemensamma prioriteringar och allmänna mål för EU. I samråd med berörda parter har man ringat in fyra prioriterade områden:

  • Minska byråkratin
  • Förbättra tillgången till utrymme och vatten
  • Stärka konkurrenskraften
  • Utnyttja konkurrensfördelarna med höga kvalitets-, hälso- och miljönormer

Med utgångspunkt i riktlinjerna ska kommissionen och EU-länderna samarbeta för att öka produktionen och konkurrenskraften. EU-länderna uppmanas att ta fram fleråriga planer för att främja vattenbruk. Kommissionen ska hjälpa till med samordning och utbyte av bästa praxis.

Odlad i EU – en del av kampanjen ”Den goda fisken” – främjar hållbar fisk och lyfter fram vattenbruk som en av världens snabbast växande livsmedelssektorer.

Lagstiftning och rapporter

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Läs mer: