Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine

Smernice za trajnostni razvoj akvakulture EU pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Informacije za potrošnike

Povzetki zakonodaje EU:

 

Novice
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.
The event will highlight the progress made over the last years and further actions needed in developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Akvakultura

Gojenje rib, lupinarjev in vodnih rastlin je med najhitreje rastočimi živilskimi panogami na svetu in že zagotavlja približno polovico vseh rib za prehrano ljudi.

V Evropi znaša delež akvakulture v proizvodnji rib približno 20 % in zaposluje približno 85 000 ljudi. Akvakultura EU je znano zaradi svoje kakovosti, trajnosti in standardov varstva potrošnikov.

EU na splošno ni veliko spreminjala obsega proizvodnje od leta 2000, svetovna proizvodnja pa je naraščala za skoraj 7 % na leto.

Komisija namerava z reformo skupne ribiške politike English (en) spodbuditi akvakulturo. Objavila je strateške smernice pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) o skupnih prednostnih nalogah in splošnih ciljih na ravni EU. Po posvetovanju z vsemi deležniki so bila opredeljena štiri prednostna področja:

  • zmanjšanje upravnih obremenitev
  • izboljšanje dostopa do prostora za izvajanje akvakulture
  • povečanje konkurenčnosti
  • izkoriščanje konkurenčne prednosti zaradi visoke kakovosti zdravstvenih in okoljskih standardov.

Smernice so temelj za sodelovanje Komisije in držav članic EU pri krepitvi proizvodnje in konkurenčnosti te panoge. Države EU bodo pripravile večletne načrte English (en) za spodbujanje akvakulture. Komisija bo pomagala pri usklajevanju in izmenjavi najboljših praks.

Projekt Gojimo v EU, ki je sestavni del kampanje Neločljiva vez, spodbuja trajnostno pridelavo morske hrane in poudarja pomen akvakulture kot ene od najhitreje rastočih živilskih panog na svetu.

pdf - 720 KB [720 KB] English (en)

The latest infographic on Aquaculture in the EU pdf - 720 KB [720 KB] English (en) analysing the main priorities of aquaculture development across Member States as well as planned actions by Member States.

Events

Uradni dokumenti

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

 


Dodatno gradivo: