Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Ribogojstvo

Gojenje rib, lupinarjev in vodnih rastlin je med najhitreje rastočimi živilskimi panogami na svetu in že zagotavlja približno polovico vseh rib za prehrano ljudi.

Ribogojstvo zagotavlja petino proizvodnje rib v EU. © Lionel Flageul

V Evropi znaša delež ribogojstva v proizvodnji rib približno 20 % in zaposluje približno 80 000 ljudi. Ribogojstvo EU je znano zaradi svoje kakovosti, trajnosti in standardov varstva potrošnikov.

EU na splošno ni veliko spreminjala obsega proizvodnje od leta 2000, svetovna proizvodnja pa je naraščala za skoraj 7 % na leto.

Komisija namerava z reformo skupne ribiške politike spodbuditi ribogojstvo. Objavila je strateške smernice o skupnih prednostnih nalogah in splošnih ciljih na ravni EU. Po posvetovanju z vsemi deležniki so bila opredeljena štiri prednostna področja:

  • zmanjšanje upravnih obremenitev
  • izboljšanje dostopa do prostora za izvajanje ribogojstva
  • povečanje konkurenčnosti
  • izkoriščanje konkurenčne prednosti zaradi visoke kakovosti zdravstvenih in okoljskih standardov.

Smernice so temelj za sodelovanje Komisije in držav članic EU pri krepitvi proizvodnje in konkurenčnosti te panoge. Države EU bodo pripravile večletne načrte za spodbujanje ribogojstva. Komisija bo pomagala pri usklajevanju in izmenjavi najboljših praks.

Projekt Gojimo v EU, ki je sestavni del kampanje Neločljiva vez, spodbuja trajnostno pridelavo morske hrane in poudarja pomen ribogojstva kot ene od najhitreje rastočih živilskih panog na svetu.

Uradni dokumenti

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Dodatno gradivo: