Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Akvakultúra

Chov rýb, vodných schránkovcov a kôrovcov a vodných rastlín predstavuje jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví potravinárskeho priemyslu, ktoré už na svete zabezpečuje takmer polovicu z našej spotreby rýb.

Pätina objemu produkcie rýb v EÚ pochádza z akvakultúry. © Lionel Flageul

V Európe zabezpečuje akvakultúra takmer 20 % produkcie rýb a poskytuje pracovné miesta pre približne 80 000 ľudí. Akvakultúra EÚ je známa svojimi normami vysokej kvality, udržateľnosti a ochrany spotrebiteľa.

Produkcia EÚ dosahuje od roku 2000 viacmenej nezmenené objemy, zatiaľ čo svetová produkcia rastie o 7 % ročne.

Zámerom Komisie je posilniť akvakultúru prostredníctvom reformy spoločnej rybárskej politiky. Na tento účel uverejnila strategické usmernenia, v ktorých predstavuje spoločné priority a všeobecné ciele na úrovni EÚ. V konzultácii so všetkými relevantnými zainteresovanými subjektmi sa identifikovali štyri prioritné oblasti:

  • znižovanie administratívnej záťaže
  • zlepšenie prístupu k priestorom a vodným zdrojom
  • zvýšenie konkurencieschopnosti
  • využitie konkurenčných výhod vyplývajúcich z noriem vysokej kvality, zdravia a životného prostredia.

Na základe týchto usmernení bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi na zvýšení produkcie a konkurencieschopnosti tohto sektora. Krajiny EÚ majú úlohu vypracovať viacročné plány na podporu akvakultúry. Komisia im bude pomáhať pri koordinácii a výmene osvedčených postupov.

Projekt „Akvakultúra v EÚ“, ktorý je súčasťou kampane „Patríme k sebe“, propaguje udržateľný chov rýb a poukazuje na význam akvakultúry ako jedného z najrýchlejšie rastúcich potravinárskych odvetví na svete.

Úradné dokumenty

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Ďalšie informácie: