Căutare
    După cuvântul sau expresia
Date relevante

Orientări pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Ghid pentru informarea consumatorilor

Sinteze ale legislației UE:

 

Actualitate
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.
The event will highlight the progress made over the last years and further actions needed in developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Acvacultură

Creșterea peștilor și a crustaceelor și cultivarea plantelor acvatice reprezintă unul dintre sectoarele producției alimentare cu cea mai rapidă dezvoltare, furnizând aproape jumătate din cantitățile de pește consumate în întreaga lume.

La nivel european, acvacultura furnizează aproape 20% din producția de pește și oferă locuri de muncă pentru aproximativ 85 000 de persoane. Majoritatea actorilor din sector sunt IMM-uri sau microîntreprinderi din zone rurale și de coastă. Acvacultura europeană este renumită pentru calitatea și sustenabilitatea sa, precum și pentru standardele stricte de siguranță pe care le aplică.

Din anul 2000, producția a rămas mai mult sau mai puțin constantă în UE, în timp ce la nivel global a crescut cu circa 7% pe an.

Comisia Europeană dorește să dea un nou impuls acvaculturii prin reforma politicii comune în domeniul pescuitului English (en) . În acest sens, a publicat în 2013 o serie de orientări strategice pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) referitoare la prioritățile și obiectivele generale comune la nivel european. În urma unei consultări cu toate părțile interesate relevante, au fost identificate patru domenii prioritare de acțiune:

  • reducerea poverii administrative
  • îmbunătățirea accesului la spațiu și apă
  • creșterea competitivității
  • valorificarea avantajelor competitive pe care ni le oferă standardele ridicate de calitate, sănătate și mediu.

Comisia și statele membre colaborează, pe baza acestor orientări, pentru a spori producția și competitivitatea sectorului. Țările UE au fost invitate să elaboreze planuri multianuale English (en) de promovare a acvaculturii. Comisia identifică blocajele și facilitează cooperarea, coordonarea și schimbul de bune practici între statele membre.

pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Cel mai recent infografic privind acvacultura din UE pdf - 688 KB [688 KB] English (en) analizează principalele priorități ale dezvoltării sectorului în statele membre și acțiunile programate de guvernele naționale.

Evenimente

Documente oficiale

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

 

Informații suplimentare