Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Akwakultura

Hodowla ryb, skorupiaków i roślin wodnych jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów produkcji żywności, z którego już teraz pochodzi około połowa wszystkich spożywanych na świecie ryb.

Jedna piąta produkcji rybnej w UE pochodzi z akwakultury. © Lionel Flageul

Sektor akwakultury jest źródłem prawie 20 proc. produkcji rybnej w UE, około 80 tys. osób znajduje w nim bezpośrednie zatrudnienie. Słynie z wysokiej jakości swoich produktów oraz z surowych norm ochrony środowiska i praw konsumentów.

Wielkość produkcji tego sektora utrzymuje się zasadniczo na tym samym poziomie od 2000 r., podczas gdy wielkość produkcji światowej zwiększa się niemal o 7 proc. rocznie.

Komisja Europejska zamierza przyczynić się do rozwoju europejskiej akwakultury poprzez reformę wspólnej polityki rybołówstwa. W tym celu opublikowała strategiczne wytyczne, w których przedstawiła wspólne priorytety oraz cele ogólne na poziomie UE. W wyniku konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami, określono cztery priorytety. Są to:

  • ograniczanie biurokracji
  • poprawa dostępu do przestrzeni i wody
  • zwiększenie konkurencyjności
  • wykorzystanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z wysokiej jakości oraz norm ochrony zdrowia i środowiska

Na podstawie tych wytycznych Komisja Europejska i państwa członkowskie UE będą współpracować na rzecz zwiększenia produkcji i konkurencyjności sektora akwakultury. Komisja zaleciła państwom członkowskim opracowanie wieloletnich planów popularyzowania akwakultury. Komisja pomoże im w koordynacji i wymianie najlepszych praktyk.

Projekt „Wyhodowane w UE” – realizowany w ramach kampanii informacyjnej „Nierozłączni” – zachęca do wybierania ryb pochodzących z zasobów zrównoważonych i uświadamia, że akwakultura jest jedną z najszybciej się rozwijających branż w sektorze spożywczym.

Dokumenty urzędowe

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Więcej informacji: