Szukaj
Więcej

Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Przewodnik dotyczący informacji dla konsumentów

Streszczenia aktów prawnych UE:

 

Aktualności
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Akwakultura

Hodowla ryb, skorupiaków i roślin wodnych jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów produkcji żywności, z którego już teraz pochodzi około połowa wszystkich spożywanych na świecie ryb.

Sektor akwakultury jest źródłem prawie 20 proc. produkcji rybnej w UE, około 85 tys. osób znajduje w nim bezpośrednie zatrudnienie. W skład sektora wchodzą głównie MŚP lub mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenach nadmorskich lub wiejskich. Sektor ten słynie z wysokiej jakości produktów oraz z surowych norm ochrony środowiska i praw konsumentów.

Wielkość produkcji tego sektora utrzymuje się zasadniczo na tym samym poziomie od 2000 r., podczas gdy wielkość produkcji światowej zwiększa się prawie o 7 proc. rocznie.

Komisja Europejska zamierza przyczynić się do rozwoju europejskiej akwakultury poprzez reformę wspólnej polityki rybołówstwa English (en) . W tym celu w 2013 r. opublikowała strategiczne wytyczne pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , w których przedstawiła wspólne priorytety oraz cele ogólne na poziomie UE. W wyniku konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami określono cztery priorytety. Są to:

  • ograniczenie biurokracji
  • poprawa dostępu do przestrzeni i wody
  • zwiększenie konkurencyjności
  • wykorzystanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z wysokiej jakości oraz norm ochrony zdrowia i środowiska.

Na podstawie tych wytycznych Komisja Europejska i kraje UE współpracują na rzecz zwiększenia produkcji i konkurencyjności sektora akwakultury. Komisja zwróciła się do państw członkowskich o opracowanie wieloletnich planów English (en) popularyzowania akwakultury. Komisja pomaga w ustalaniu, które kwestie są najbardziej problematyczne, oraz ułatwia krajom UE współpracę, koordynację i wymianę sprawdzonych rozwiązań.

pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Najnowsza infografika dotycząca akwakultury w UE pdf - 688 KB [688 KB] English (en) przedstawia priorytety rozwoju akwakultury w różnych państwach członkowskich oraz działania planowane przez poszczególne kraje.

Wydarzenia

Dokumenty urzędowe

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

 

Dodatkowe informacje