Zoeken
Links

Richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Gids voor de consument

Samenvattingen van EU-wetgeving

 

Nieuws
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Aquacultuur

Het kweken van vis, schaal- en schelpdieren en waterplanten is een van de snelst groeiende levensmiddelensectoren: de helft van de vis die wereldwijd wordt gegeten, is al afkomstig van aquacultuur.

In Europa is aquacultuur goed voor ongeveer 20% van de productie van vis, schaal- en schelpdieren en zo'n 85 000 banen. De sector bestaat hoofdzakelijk uit micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in kust- en plattelandsgebieden. De Europese aquacultuur staat bekend om haar hoge kwaliteit, duurzaamheid en normen voor consumentenbescherming.

De opbrengst van de EU-aquacultuur is sinds 2000 min of meer gelijk gebleven, terwijl de wereldwijde opbrengst met bijna 7% per jaar gegroeid is.

De Commissie gaat de aquacultuursector stimuleren door een hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid English (en) (GVB) en heeft in 2013 strategische richtsnoeren pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) gepubliceerd met gemeenschappelijke prioriteiten en algemene doelstellingen op EU-niveau. In overleg met alle betrokken partijen zijn vier prioriteiten vastgesteld:

  • administratieve lasten verlichten
  • betere toegang geven tot ruimte en water
  • concurrentievermogen stimuleren
  • concurrentievoordelen door hoge kwaliteit en gezondheids- en milieunormen beter benutten

Aan de hand van de richtsnoeren werken de Commissie en de EU-landen samen om de productie en het concurrentievermogen van de sector op te krikken. De EU-landen is gevraagd meerjarenplannen English (en) voor het stimuleren van de aquacultuur op te stellen. De Commissie helpt door knelpunten in kaart te brengen en bevordert ook de samenwerking, coördinatie en uitwisseling van goede werkwijzen tussen de EU-landen.

pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

De recentste infografiek over aquacultuur in de EU pdf - 688 KB [688 KB] English (en) met een overzicht van de voornaamste prioriteiten voor aquacultuurontwikkeling in de EU en de maatregelen die de lidstaten plannen.

Evenementen

Officiële documenten

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

 

Meer informatie