Mogħdija tan-navigazzjoni

Fittex
Kontenut relatat

Linji ta' gwida għall-iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura tal-UE pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Gwida għal informazzjoni għall-konsumatur

Taqsiriet tal-leġiżlazzjoni tal-UE:

 

Aħbarijiet
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.
The event will highlight the progress made over the last years and further actions needed in developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Akkwakultura

It-trobbija tal-ħut, il-molluski u l-pjanti tal-baħar hi waħda mis-setturi tal-ikel li qed jikber malajr u diġà jipprovdi lill-pjaneta b’madwar nofs il-ħut kollu li nieklu.

Fl-Ewropa, l-akkwakultura tirrappreżenta kważi 20% tal-produzzjoni tal-ħut, u timpjega direttament madwar 85,000 persuna. L-akkwakultura tal-UE hi magħrufa għall-kwalità għolja, is-sostenibbiltà u l-istandards tal-protezzjoni tal-konsumatur.

Il-produzzjoni globali tal-UE baqgħet bejn wieħed u ieħor kostanti fil-volum mis-sena 2000 filwaqt li l-produzzjoni globali kibret b’rata ta’ kważi 7% kull sena.

Il-Kummissjoni biħsiebha tagħti spinta lill-akkwakultura permezz tar-Riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd English (en) , u ppubblikat Linji ta' Gwida Strateġiċi pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) li jippreżentaw prijoritajiet komuni u għanijiet ġenerali fil-livell tal-UE. Ġew identifikati erba’ oqsma ta’ prijorità f’konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha:

  • it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi
  • it-titjib tal-aċċess għall-ispazju u l-ilma
  • iż-żieda fil-kompetittività
  • l-isfruttar minn vantaġġi kompetittivi minħabba kwalità għolja, u standards relatati mas-saħħa u l-ambjent.

Fuq il-bażi tal-linji ta' gwida, il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE se jikkollaboraw biex jgħinu jsaħħu l-produzzjoni u l-kompetittività tas-settur. Il-pajjiżi tal-UE ġew mitluba jistabbilixxu pjanijiet multiannwali English (en) li jippromwovu l-akkwakultura. Il-Kummissjoni se tgħin fil-koordinazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki.

Imrobbija fl-UE - fergħa tal-kampanja Inseparabbli, tippromwovi frott tal-baħar sostenibbli u tisħaq fuq l-importanza tal-akkwakultura, bħala wieħed mis-setturi li qed jikber malajr fid-dinja.

pdf - 720 KB [720 KB] English (en)

The latest infographic on Aquaculture in the EU pdf - 720 KB [720 KB] English (en) analysing the main priorities of aquaculture development across Member States as well as planned actions by Member States.

Events

Dokumenti uffiċjali

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

 


Aqra iktar: