Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika
Jaunumi
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Akvakultūra

Zivju, čaulgliemju un ūdensaugu audzēšana ir viens no visstraujāk augošajiem pārtikas ieguves veidiem, kas jau šobrīd mūsu planētas iedzīvotājiem sagādā apmēram pusi no uzturā lietotajiem zivju produktiem.

Piekto daļu ES zvejas produktu (apjoma ziņā) iegūst akvakultūras saimniecībās. © Lionel Flageul

Eiropā akvakultūras saimniecībās iegūst apmēram 20 % zvejas produktu, šajā nozarē ir nodarbināti apmēram 80 000 cilvēku. Eiropas Savienības akvakultūra izceļas ar augstu kvalitāti, ilgtspēju un augstiem patērētāju aizsardzības standartiem.

Kopējais ražošanas apjoms ES kopš 2000. gada nav daudz mainījies, taču citur pasaulē tas ir palielinājies par gandrīz 7 % gadā.

Komisijas nolūks ir atbalstīt akvakultūras nozari, reformējot kopējās zivsaimniecības politiku, un tā ir publicējusi stratēģiskās pamatnostādnes, kurās ES līmenī noteiktas kopējās prioritātes un vispārējie mērķi. Apspriešanā ar ieinteresētajām aprindām ir noskaidrotas četras prioritārās jomas:

  • administratīvā sloga samazināšana,
  • teritorijas un ūdeņu pieejamības uzlabošana,
  • konkurētspējas uzlabošana,
  • konkurences priekšrocību izmantošana, ņemot vērā augsto kvalitātes, veselības un vides aizsardzības standartu līmeni.

Balstoties uz šīm pamatnostādnēm, Komisija un ES dalībvalstis sadarbosies, lai palīdzētu uzlabot nozares produktivitāti un konkurētspēju. ES valstīm jāizveido daudzgadu plāni akvakultūras jomas izvēršanai. Komisija palīdzēs ar koordināciju un paraugprakses apmaiņu.

“Audzētas ES” ir kampaņas “Nešķirami” atzars, kas popularizē ilgtspējīgā veidā iegūtas zivis un jūras veltes un uzsver, cik nozīmīga ir akvakultūra — viena no pasaulē visstraujāk augošajām pārtikas nozarēm.

Oficiālie dokumenti

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Papildu lasāmviela