Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīgi resursi

Vadlīnijas ES akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Patērētāju informācijas ceļvedis

ES tiesību aktu kopsavilkumi

 

Jaunumi
Dans le cadre du Salon International de l'Agriculture à Paris, la Commission a invité différents représentants des secteurs aquacole et éducatif français à se réunir afin de discuter des moyens de communication autour de l'aquaculture. Cette réunion a été l'occasion de présenter le projet-pilote que la Commission a réalisé en 2015 dans 20 écoles de 10 Etats membres, dans le cadre de la campagne "Élevé dans l'UE/Farmed in the EU".
Did you know that aquaculture products make up a quarter of seafood consumed in the EU? Or that the EU is the 8th largest aquaculture producer in the world – even if its share is only 1.53%?
A new multilingual poster showing the most common aquaculture species.

Akvakultūra

Zivju, čaulgliemju un ūdensaugu audzēšana ir viens no visstraujāk augošajiem pārtikas ieguves veidiem, kas jau šobrīd mūsu planētas iedzīvotājiem sagādā apmēram pusi no uzturā lietotajiem zivju produktiem.

Piekto daļu ES zvejas produktu (apjoma ziņā) iegūst akvakultūras saimniecībās. © Lionel Flageul

Eiropā akvakultūras saimniecībās iegūst apmēram 20 % zvejas produktu, šajā nozarē ir nodarbināti apmēram 80 000 cilvēku. Eiropas Savienības akvakultūra izceļas ar augstu kvalitāti, ilgtspēju un augstiem patērētāju aizsardzības standartiem.

Kopējais ražošanas apjoms ES kopš 2000. gada nav daudz mainījies, taču citur pasaulē tas ir palielinājies par gandrīz 7 % gadā.

Komisijas nolūks ir atbalstīt akvakultūras nozari, reformējot kopējo zivsaimniecības politiku English (en) , un tā ir publicējusi stratēģiskās pamatnostādnes pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , kurās ES līmenī noteiktas kopējās prioritātes un vispārējie mērķi. Apspriešanā ar ieinteresētajām aprindām ir noskaidrotas četras prioritārās jomas:

  • administratīvā sloga samazināšana,
  • teritorijas un ūdeņu pieejamības uzlabošana,
  • konkurētspējas uzlabošana,
  • konkurences priekšrocību izmantošana, ņemot vērā augsto kvalitātes, veselības un vides aizsardzības standartu līmeni.

Balstoties uz šīm pamatnostādnēm, Komisija un ES dalībvalstis sadarbosies, lai palīdzētu uzlabot nozares produktivitāti un konkurētspēju. ES valstīm ir jāizveido daudzgadu plāni English (en) akvakultūras jomas izvēršanai. Komisija palīdzēs ar koordināciju un paraugprakses apmaiņu.

Audzētas ES” – šī iniciatīva, kas ietilpst kampaņā “Nešķirami”, sekmē ilgtspējīgu jūras produktu ieguvi un akcentē akvakultūras nozīmi (tā ir viena no visstraujāk augošajām pārtikas rūpniecības nozarēm pasaulē).

Oficiālie dokumenti

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Papildu lasāmviela