Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema

Tvarios ES akvakultūros plėtros gairės pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Informacijos vartotojams vadovas

ES teisės aktų santraukos:

 

Naujienos
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.
The event will highlight the progress made over the last years and further actions needed in developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Akvakultūra

Pelekinių žuvų, vėžiagyvių ir vandens augalų auginimas yra vienas iš sparčiausiai besiplečiančių maisto gamybos sektorių pasaulyje – jis jau tiekia apie pusę visų maistui suvartojamų žuvų.

Europos akvakultūros sektorius tiekia apie 20 % žuvų produkcijos, jame dirba apie 85 000 žmonių. Pagrindiniai jo atstovai yra MVĮ ir labai mažos įmonės, veikiančios pakrančių ir kaimo vietovėse. Šis sektorius garsėja aukšta gaminių kokybe, tvarumu ir vartotojų apsaugos standartais.

ES produkcijos apimtis nuo 2000 m. buvo daugmaž stabili, o visame pasaulyje tuo pačiu laikotarpiu ji augo beveik 7 % per metus.

Komisija ketina skatinti akvakultūros sektoriaus plėtrą vykdydama Bendros žuvininkystės politikos reformą English (en) ir 2013 m. paskelbė strategines gaires pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , kuriose pateikė ES lygmens bendrus prioritetus ir tikslus. Per konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis nustatytos keturios prioritetinės sritys:

  • administracinės naštos mažinimas,
  • prieigos prie sausumos ir vandens teritorijų galimybių gerinimas,
  • konkurencingumo didinimas,
  • konkurencinių pranašumų dėl aukštų kokybės, sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų išnaudojimas.

Vadovaudamosi šiomis gairėmis Komisija ir ES šalys bendradarbiauja, kad padėtų didinti sektoriaus gamybą ir konkurencingumą. ES šalys buvo paragintos parengti daugiamečius akvakultūros sektoriaus plėtros skatinimo planus English (en) . Komisija padeda nustatyti kliūtis, palengvina bendradarbiavimą, koordinavimą ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais tarp ES šalių.

pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Naujausia vaizdinė informacija apie akvakultūrą ES pdf - 688 KB [688 KB] English (en) , kurioje analizuojami svarbiausi akvakultūros plėtros valstybėse narėse prioritetai ir valstybių narių planuojami veiksmai.

Renginiai

Oficialūs dokumentai

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

 

Daugiau informacijos