Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.
One of the world's fastest growing food sectors, aquaculture accounts for about half of the fish eaten worldwide every year.
Fish farming is healthy and can help tackle overfishing and protect wild fish stocks. That is the message to be delivered today by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki, at a specially organised event at the Seafood Expo Global held in Brussels.

Vesiviljelus

Kalade, karpide ja veetaimede kasvatamine on maailmas üks kiiremini arenevaid sektoreid ning see pakub kogu maailmale umbes poole kogu söödavast kalast.

Viiendik ELi kalatoodangu mahust saadakse vesiviljeluse abil. © Lionel Flageul

Euroopas moodustab vesiviljelus ligikaudu 20% kalatoodangu mahust ning asjaomases sektoris töötab umbes 80 000 inimest. ELi vesiviljelus on tuntud oma kõrge kvaliteedi, säästvuse ja tarbijakaitsestandardite poolest.

ELi toodangu kogumaht on olnud alates 2000. aastast pidevalt enam-vähem samal tasemel. Ülemaailmse toodangu maht on aga aastas kasvanud peaaegu 7%.

Komisjoni eesmärk on ergutada vesiviljelussektorit ühise kalanduspoliitika reformi abil ning ta on avaldanud strateegilised suunised, milles esitatakse ühised prioriteedid ja üldeesmärgid ELi tasandil. Kõigi asjakohaste sidusrühmadega peetud konsultatsiooni raames on kindlaks määratud neli prioriteetset valdkonda:

  • halduskoormuse vähendamine;
  • juurdepääsu täiustamine ruumile ja veele;
  • konkurentsivõime suurendamine;
  • kõrgest kvaliteedist ning tervise- ja keskkonnastandarditest tulenevate konkurentsieeliste ärakasutamine.

Komisjon ja ELi liikmesriigid teevad suunistele tuginedes koostööd, et aidata suurendada sektori tootlikkust ja konkurentsivõimet. ELi liikmesriigid peavad koostama mitmeaastased kavad vesiviljeluse edendamiseks. Komisjon abistab koordineerimise ja parimate tavade vahetamisega.

Kasvatatud ELis – osa kampaaniast „Lahutamatud” – edendab mereandide jätkusuutlikku tootmist ning rõhutab vesiviljeluse kui ühe kiiremini kasvava toiduainesektori tähtsust.

Ametlikud dokumendid

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Täiendavaks lugemiseks: