Otsing
    Vaba tekst
Kontekst

Strateegilised suunised ELi vesiviljeluse säästvaks arendamiseks pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Tarbijate teavitamise suunised

ELi õigusaktide kokkuvõtted:

 

Uudised
Dans le cadre du Salon International de l'Agriculture à Paris, la Commission a invité différents représentants des secteurs aquacole et éducatif français à se réunir afin de discuter des moyens de communication autour de l'aquaculture. Cette réunion a été l'occasion de présenter le projet-pilote que la Commission a réalisé en 2015 dans 20 écoles de 10 Etats membres, dans le cadre de la campagne "Élevé dans l'UE/Farmed in the EU".
Did you know that aquaculture products make up a quarter of seafood consumed in the EU? Or that the EU is the 8th largest aquaculture producer in the world – even if its share is only 1.53%?
A new multilingual poster showing the most common aquaculture species.

Vesiviljelus

Kalade, karpide ja veetaimede kasvatamine on maailmas üks kiiremini arenevaid sektoreid ning see pakub kogu maailmale umbes poole kogu söödavast kalast.

Viiendik ELi kalatoodangu mahust saadakse vesiviljelusest. © Lionel Flageul

Euroopas moodustab vesiviljelus ligikaudu 20% kalatoodangu mahust ning asjaomases sektoris töötab umbes 80 000 inimest. ELi vesiviljelus on tuntud oma kõrge kvaliteedi, säästvuse ja tarbijakaitsestandardite poolest.

ELi toodangu kogumaht on olnud alates 2000. aastast pidevalt enam-vähem samal tasemel. Ülemaailmse toodangu maht on aga aastas kasvanud peaaegu 7%.

Komisjoni eesmärk on ergutada vesiviljelussektorit ühise kalanduspoliitika reformi English (en) abil ning ta on avaldanud strateegilised suunised pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , milles esitatakse ühised prioriteedid ja üldeesmärgid ELi tasandil. Kõigi asjakohaste sidusrühmadega peetud konsultatsiooni raames on kindlaks määratud neli prioriteetset valdkonda:

  • halduskoormuse vähendamine;
  • juurdepääsu täiustamine ruumile ja veele;
  • konkurentsivõime suurendamine;
  • kõrgest kvaliteedist ning tervise- ja keskkonnastandarditest tulenevate konkurentsieeliste ärakasutamine.

Komisjon ja ELi liikmesriigid teevad suunistele tuginedes koostööd, et aidata suurendada sektori tootlikkust ja konkurentsivõimet. ELi liikmesriigid peavad koostama mitmeaastased kavad English (en) vesiviljeluse edendamiseks. Komisjon abistab koordineerimise ja parimate tavade vahetamisega.

Kasvatatud ELis – osa kampaaniast „Lahutamatud” – edendab mereandide jätkusuutlikku tootmist ning rõhutab vesiviljeluse kui ühe kiiremini kasvava toiduainesektori tähtsust.

Ametlikud dokumendid

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Täiendavaks lugemiseks: