Søgning
Læs også

Retningslinjer for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i EU pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Guide til forbrugerinformation

Resuméer af EU-lovgivningen:

 

Nyheder
Dans le cadre du Salon International de l'Agriculture à Paris, la Commission a invité différents représentants des secteurs aquacole et éducatif français à se réunir afin de discuter des moyens de communication autour de l'aquaculture. Cette réunion a été l'occasion de présenter le projet-pilote que la Commission a réalisé en 2015 dans 20 écoles de 10 Etats membres, dans le cadre de la campagne "Élevé dans l'UE/Farmed in the EU".
Did you know that aquaculture products make up a quarter of seafood consumed in the EU? Or that the EU is the 8th largest aquaculture producer in the world – even if its share is only 1.53%?
A new multilingual poster showing the most common aquaculture species.

Akvakultur

Opdræt af finnefisk, skaldyr og vandplanter er en af verdens hurtigst voksende fødevaresektorer, som allerede forsyner kloden med omkring halvdelen af alle de fisk, der bliver spist.

1/5 af den mængde fisk, vi producerer i EU, kommer fra akvakultur. © Lionel Flageul

I Europa tegner akvakultur sig for omkring 20 % af fiskeproduktionen og beskæftiger omkring 80 000 mennesker. EU's akvakultur er kendt for sine høje standarder for kvalitet, bæredygtighed og forbrugerbeskyttelse.

EU's samlede produktion har været mere eller mindre konstant siden 2000, men den globale produktion er vokset med næsten 7 % om året.

Kommissionen vil sætte skub i akvakulturen med reformen af den fælles fiskeripolitik English (en) og har offentliggjort strategiske retningslinjer pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) med fælles prioriteter og generelle mål på EU-plan. Der er i samråd med alle relevante parter udpeget fire prioriterede områder:

  • reduktion af administrative byrder
  • forbedring af adgangen til arealer og vand
  • forbedring af konkurrenceevnen
  • udnyttelse af de konkurrencemæssige fordele ved høje standarder for kvalitet, sundhed og miljø.

På grundlag af retningslinjerne vil Kommissionen og EU-landene samarbejde om at øge produktionen og konkurrenceevnen i sektoren. EU-landene opfordres til at udarbejde flerårige planer English (en) for at fremme akvakulturen. Kommissionen vil hjælpe med koordinering og udveksling af bedste praksis.

Opdrættet i EU - en videreudvikling af kampagnen "Intet kan skille os ad" - fremmer bæredygtige fisk og skaldyr og sætter fokus på betydningen af akvakultur som en af verdens hurtigst voksende fødevaresektorer.

Officielle dokumenter

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Hvis du vil vide mere: