Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
A new infographic is on-line
Keynote speech by Lowri Evans at the Federation of European Aquaculture Producers' Conference, 'Aquaculture in Motion 2014', Committee of the Regions, Brussels 1 December 2014
In response to the concerns raised by several citizens about animal welfare in fish farming, the European Commission would like to clarify that the health and welfare of farmed fish is important for EU aquaculture.

Akvakultura

Chov ryb, měkkýšů, korýšů a vodních rostlin je jedním z nejrychleji rostoucích světových odvětí produkce potravin. Už dnes poskytuje asi polovinu veškeré rybí produkce, která se celosvětově zkonzumuje.

A fifth of EU fish production by volume comes from aquaculture. © Lionel Flageul

V Evropě pochází z akvakultury téměř 20 % produkce ryb a v tomto odvětví je přímo zaměstnáno asi 80 000 lidí. Akvakultura EU je známa svou vysokou kvalitou, vysokou mírou udržitelnosti a přísnými normami pro ochranu spotřebitele.

Objem produkce EU zůstává od roku 2000 víceméně konstantní, zatímco globální produkce roste téměř o 7 % ročně.

Komise hodlá podpořit akvakulturu prostřednictvím reformy společné rybářské politiky a zveřejnila strategické pokyny, které představují společné priority a obecné cíle na úrovni EU. V konzultaci zainteresované strany indentifikovaly čtyři prioritní oblasti:

  • snižování administrativní zátěže
  • zlepšení přístupu do prostoru a k vodám
  • zvyšování konkurenceschopnosti
  • využití konkurenčních výhod vyplývajících z vysoké jakosti a norem na ochranu zdraví a životního prostředí.

Na základě pokynů budou Komise a členské státy EU spolupracovat s cílem zvýšit produkci a konkurenceschopnost odvětví. Země EU byly vyzvány, aby na podporu akvakultury vypracovaly víceleté plány. Komise pomůže s koordinací a výměnou osvědčených postupů.

Akvakultura EU – pokračování kampaně „Patříme k sobě“. Propaguje udržitelný rybolov a zdůrazňuje význam akvakultury jako jednoho z nejrychleji se rozvíjejících potravinářských odvětví.

Úřední dokumenty

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Další informace: