Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace

Zásady udržitelného rozvoje akvakultury v EU pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Informace pro spotřebitele

Shrnutí právních předpisů EU:

 

Aktuality
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")
Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.
A new infographic is on-line

Akvakultura

Chov ryb, měkkýšů, korýšů a vodních rostlin je jedním z nejrychleji rostoucích světových odvětí produkce potravin. Už dnes poskytuje asi polovinu veškeré rybí produkce, která se celosvětově zkonzumuje.

Pětina celkové produkce ryb v EU pochází z akvakultury © Lionel Flageul

V Evropě pochází z akvakultury téměř 20 % produkce ryb a v tomto odvětví je přímo zaměstnáno asi 80 000 lidí. Akvakultura EU je známa svou vysokou kvalitou, vysokou mírou udržitelnosti a přísnými normami pro ochranu spotřebitele.

Objem produkce EU zůstává od roku 2000 víceméně konstantní, zatímco globální produkce roste téměř o 7 % ročně.

Komise proto hodlá oživit odvětví akvakultury prostřednictvím reformy společné rybářské politiky English (en) . Rovněž zveřejnila strategické pokyny pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , v nichž představuje společné priority a obecné cíle na úrovni EU. V konzultaci se zainteresovanými stranami byly identifikovány čtyři prioritní oblasti:

  • snižování administrativní zátěže
  • lepší dostupnost potřebných prostor a vodních zdrojů
  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • využití konkurenčních výhod vyplývajících z vysoké jakosti produktů a norem na ochranu zdraví a životního prostředí.

Komise a členské státy EU budou na základě těchto pokynů spolupracovat, aby zvýšily produkci a konkurenceschopnost odvětví. Státy Unie byly vyzvány, aby na podporu akvakultury vypracovaly víceleté plány English (en) . Komise pomůže s koordinací a výměnou osvědčených postupů.

Akvakultura EU – pokračování kampaně „Patříme k sobě“. Propaguje udržitelný rybolov a zdůrazňuje význam akvakultury jako jednoho z nejrychleji se rozvíjejících potravinářských odvětví.

Úřední dokumenty

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 pdf - 413 KB [413 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture - COM/2009/0162 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategy for the sustainable development of European aquaculture - COM/2002/0511 final


Další informace na toto téma: