Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Mer information
Nyheter
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.
Sustainable fishing practices are a real challenge for the eighty or so fishing vessels in Belgium.

Om oss

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske

I EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske har vi hand om två huvudområden:

Vår generaldirektör är Lowri Evans, och kommissionär Karmenu Vella har det politiska ansvaret för vårt arbete.

Generaldirektoratet är en av kommissionens mindre avdelningar med en personalstyrka på ca 400 personer.