Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Mer information
Nyheter
The European Commission has today put Thailand on formal notice for not taking sufficient measures in the international fight against illegal fishing (IUU).

Om oss

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske

I EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske har vi hand om två huvudområden:

Vår generaldirektör är Lowri Evans, och kommissionär Karmenu Vella har det politiska ansvaret för vårt arbete.

Generaldirektoratet är en av kommissionens mindre avdelningar med en personalstyrka på ca 400 personer.