Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

GR pre námorné záležitosti a rybárstvo

Európska komisia

 

Aktuality
Following an eight year hiatus the EU and Senegal have today signed a new five-year Sustainable Fisheries Partnership Agreement. The agreement will allow up to 38 EU boats to fish in Senegalese waters in return for a €8.69m payment by the EU.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.

O nás

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo je zodpovedné za dve oblasti politiky:

Na čele generálneho riaditeľstva (GR) stojí generálna riaditeľka Lowri Evansová. Za prácu GR nesie politickú zodpovednosť komisár Karmenu Vella.

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo má okolo 400 zamestnancov a patrí medzi najmenšie riaditeľstvá Komisie.


Stánok GR pre námorné záležitosti a rybárstvo na výstave rybárskych výrobkov v Bruseli (2009).