Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

GR pre námorné záležitosti a rybárstvo

Európska komisia

 

Aktuality
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

O nás

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo je zodpovedné za dve oblasti politiky:

Na čele generálneho riaditeľstva (GR) stojí generálna riaditeľka Lowri Evansová. Za prácu GR nesie politickú zodpovednosť komisár Karmenu Vella.

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo má okolo 400 zamestnancov a patrí medzi najmenšie riaditeľstvá Komisie.