Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

GR pre námorné záležitosti a rybárstvo

Európska komisia

 

Aktuality
The European Commission has adopted a key investment package for the Slovenian maritime, fisheries and aquaculture sectors worth 32.6m, including almost 25m of EU funds, for the period 2014-2020.

O nás

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo je zodpovedné za dve oblasti politiky:

Na čele generálneho riaditeľstva (GR) stojí generálna riaditeľka Lowri Evansová. Za prácu GR nesie politickú zodpovednosť komisár Karmenu Vella.

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo má okolo 400 zamestnancov a patrí medzi najmenšie riaditeľstvá Komisie.