Ścieżka nawigacji

Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Komisja Europejska

 

Aktualności
The European Commission has adopted an action plan setting out how Croatia can overcome identified shortcomings in its fisheries control system, following an inquiry into irregularities last year. The measures were agreed together with the Croatian authorities and are already being implemented.
Fish farmed in the European Union is among the best in the world: a tasty, high-quality dish produced according to the world's strictest health and environmental standards. European aquaculture is also a sector with vast growth potential: today, 57% of the farmed fish consumed in the EU is imported.

O nas

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji Europejskiej zarządza dwiema dziedzinami polityki:

Na czele dyrekcji stoi dyrektor generalny João Aguiar Machado English (en) , a odpowiedzialność polityczną ponosi komisarz Karmenu Vella.

Dyrekcja ta jest jedną z najmniejszych jednostek organizacyjnych Komisji – pracuje w niej około 400 osób.