Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
A new poster is on-line
Speech by Director-General Lowri Evans, at a Conference at the University of the Philippines, Manila, 26 February 2015
The Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission, with the assistance of the FARNET Support Unit, is organising a high level conference on the results of Axis 4 of the EFF and the future of Community-Led Local Development (CLLD) in coastal communities.

За нас

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия отговаря за две области на политиката:

Дирекцията се ръководи от Лоури Евънс (генерален директор) в рамките на политическата отговорност на комисар Кармену Вела.

С персонал от около 400 души, това е една от най-малките дирекции в Комисията.