Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
Deadline for submission of proposals: 15/01/2015 – 17h00 Brussels' Time
The European Commission has today proposed fishing opportunities for 2015 for the Atlantic and the North Sea.
The European Commission will be unveiling sustainable seafood guides at Slow Food's Salone del Gusto – Terra Madre in Turin on 23rd October 2014, as part of "Inseparable", a European initiative to help consumers make sustainable seafood choices.

Kontakt

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Kontakt

 • Adres pocztowy:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIA
 • Nasza siedziba:
  rue Joseph II nr 99 (główne wejście)
  B-1000 Bruksela
  (zob. kod J-99 na mapie budynków Komisji )
 • Aby skontaktować się z konkretną osobą w DG, należy zastosować następującą formę adresu poczty elektronicznej: imię.nazwisko@ec.europa.eu. Szczegółowych informacji udziela dział informacji adresowej.
 • Faks (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dział Informacji i Komunikacji): +(32) 2 299 30 40
 • Książka telefoniczna Komisji zawiera numery bezpośrednie do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych w tej instytucji.
 • Centrala telefoniczna Komisji: +(32) 2 299 11 11.

Dokumentacja i informacje

 • Portal EUROPA– zawiera strony z informacjami dotyczącymi wszystkich dziedzin polityki UE, w tym linki dla przedsiębiorstw, szkół/uniwersytetów i osób poszukujących pracy.
 • Baza EUR-Lex – zawiera akty prawne oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Odpowiedzi na pytania ogólne dotyczące Unii Europejskiej można uzyskać, kontaktując się z Europe Direct lub dzwoniąc pod dostępny we wszystkich państwach członkowskich bezpłatny numer 00 800 6 7 8 9 10 11 obsługiwany we wszystkich językach urzędowych UE.
 • Elektroniczny wniosek o informacje/dokumentację

Kwestie techniczne

Wyślij do nas e-mail, aby zgłosić niedziałający link, przesłać komentarze lub zaproponować zmiany na naszej stronie internetowej

Kontakt z prasą

W sprawie wszelkich zapytań związanych z gospodarką morską i rybołówstwem prasa może kontaktować się z rzecznikiem prasowym komisarz Marii Damanaki English (en) , odpowiadającej za gospodarkę morską i rybołówstwo.