Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The conference video and report are now available on the FARNET website

Kontakt

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Kontakt

 • Adres pocztowy:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIA
 • Nasza siedziba:
  rue Joseph II nr 99 (główne wejście)
  B-1000 Bruksela
  (zob. kod J-99 na mapie budynków Komisji )
 • Aby skontaktować się z konkretną osobą w DG, należy zastosować następującą formę adresu poczty elektronicznej: imię.nazwisko@ec.europa.eu. Szczegółowych informacji udziela dział informacji adresowej.
 • Faks (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dział Informacji i Komunikacji): +(32) 2 299 30 40
 • Książka telefoniczna Komisji zawiera numery bezpośrednie do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych w tej instytucji.
 • Centrala telefoniczna Komisji: +(32) 2 299 11 11.

Dokumentacja i informacje

 • Portal EUROPA– zawiera strony z informacjami dotyczącymi wszystkich dziedzin polityki UE, w tym linki dla przedsiębiorstw, szkół/uniwersytetów i osób poszukujących pracy.
 • Baza EUR-Lex – zawiera akty prawne oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Odpowiedzi na pytania ogólne dotyczące Unii Europejskiej można uzyskać, kontaktując się z Europe Direct lub dzwoniąc pod dostępny we wszystkich państwach członkowskich bezpłatny numer 00 800 6 7 8 9 10 11 obsługiwany we wszystkich językach urzędowych UE.
 • Elektroniczny wniosek o informacje/dokumentację

Kwestie techniczne

Wyślij do nas e-mail, aby zgłosić niedziałający link, przesłać komentarze lub zaproponować zmiany na naszej stronie internetowej

Kontakt z prasą

Kontakt z dziennikarzami: rzecznik prasowy komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli.