Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Kontakt

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Kontakt

 • Adres pocztowy:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIA
 • Nasza siedziba:
  rue Joseph II nr 99 (główne wejście)
  B-1000 Bruksela
  (zob. kod J-99 na mapie budynków Komisji )
 • Aby skontaktować się z konkretną osobą w DG, należy zastosować następującą formę adresu poczty elektronicznej: imię.nazwisko@ec.europa.eu. Szczegółowych informacji udziela dział informacji adresowej.
 • Faks (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dział Informacji i Komunikacji): +(32) 2 299 30 40
 • Książka telefoniczna Komisji zawiera numery bezpośrednie do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych w tej instytucji.
 • Centrala telefoniczna Komisji: +(32) 2 299 11 11.

Dokumentacja i informacje

 • Portal EUROPA– zawiera strony z informacjami dotyczącymi wszystkich dziedzin polityki UE, w tym linki dla przedsiębiorstw, szkół/uniwersytetów i osób poszukujących pracy.
 • Baza EUR-Lex – zawiera akty prawne oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Odpowiedzi na pytania ogólne dotyczące Unii Europejskiej można uzyskać, kontaktując się z Europe Direct lub dzwoniąc pod dostępny we wszystkich państwach członkowskich bezpłatny numer 00 800 6 7 8 9 10 11 obsługiwany we wszystkich językach urzędowych UE.
 • Elektroniczny wniosek o informacje/dokumentację

Kwestie techniczne

Wyślij do nas e-mail, aby zgłosić niedziałający link, przesłać komentarze lub zaproponować zmiany na naszej stronie internetowej

Kontakt z prasą

Kontakt z dziennikarzami: rzecznik prasowy komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli.