Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
The EU has today taken another step to protect sea bass stocks in Europe. The 28 EU member states agreed to the Commission's proposal to increase the minimum size for northern sea bass from 36 to 42 cm.
ICCAT has published a number of vacancies linked to ICCAT Atlantic Ocean Tropical Tuna Tagging Programme (AOTTP)

За контакти

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

За контакти

 • Пощенски адрес:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIUM
 • Нашата сграда:
  Rue Joseph II 99 (главен вход)
  1000 BRUSSELS
  (вижте код J-99 на картата със сградите на Комисията )
 • За да се свържете с конкретен служител, моля използвайте следния формат на електронен адрес: име.фамилия@ec.europa.eu (собственото име и фамилията трябва да са изписани на латиница). За допълнителна помощ се обърнете към службата за адресна информация.
 • Факс (ГД „Морско дело и рибарство“, отдел „Комуникация и информация“):  +(32) 2 299 30 40
 • В указателя на Комисията можете да откриете директни телефонни номера за връзка с управленския персонал в Комисията.
 • Тел. централа на Комисията: +(32) 2 299 11 11.

Документация и информация

 • Портал EUROPA – връзки към сайтове с информация за всички политики на ЕС, с бързи връзки за предприятия, учебни заведения и хора, търсещи работа.
 • База данни EUR-Lex – правни текстове и Официален вестник на Европейския съюз.
 • Ако имате общи въпроси за ЕС, обърнете се към Europe Direct или позвънете на безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка на ЕС и ще ви свържат с оператор, който говори вашия език.
 • Онлайн формуляр за заявка за информация/документация.

Технически въпроси

Изпратете ни електронно писмо, за да съобщите за неработеща връзка, да направите коментар или да предложите подобрения за нашия уебсайт.

Журналистически въпроси

За контакти с журналисти: говорител на Кармену Вела (комисар по околната среда, морското дело и рибарството).