Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission has adopted investment packages for the maritime, fisheries and aquaculture sectors of Denmark (267.6m, including 208.4 m of EU funds), Estonia (129.6m, including 101m of EU funds), Germany (284.6 m, including 219.6 m of EU funds) and Sweden (172.9m, including 120.2 of EU funds). The investment is available for the period 2014-2020.

За контакти

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

За контакти

 • Пощенски адрес:
  EUROPEAN COMMISSION
  Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
  B-1049 BRUSSELS
  BELGIUM
 • Нашата сграда:
  Rue Joseph II 99 (главен вход)
  1000 BRUSSELS
  (вижте код J-99 на картата със сградите на Комисията )
 • За да се свържете с конкретен служител, моля използвайте следния формат на електронен адрес: име.фамилия@ec.europa.eu (собственото име и фамилията трябва да са изписани на латиница). За допълнителна помощ се обърнете към службата за адресна информация.
 • Факс (ГД „Морско дело и рибарство“, отдел „Комуникация и информация“):  +(32) 2 299 30 40
 • В указателя на Комисията можете да откриете директни телефонни номера за връзка с управленския персонал в Комисията.
 • Тел. централа на Комисията: +(32) 2 299 11 11.

Документация и информация

 • Портал EUROPA – връзки към сайтове с информация за всички политики на ЕС, с бързи връзки за предприятия, учебни заведения и хора, търсещи работа.
 • База данни EUR-Lex – правни текстове и Официален вестник на Европейския съюз.
 • Ако имате общи въпроси за ЕС, обърнете се към Europe Direct или позвънете на безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка на ЕС и ще ви свържат с оператор, който говори вашия език.
 • Онлайн формуляр за заявка за информация/документация.

Технически въпроси

Изпратете ни електронно писмо, за да съобщите за неработеща връзка, да направите коментар или да предложите подобрения за нашия уебсайт.

Журналистически въпроси

За контакти с журналисти: говорител на Кармену Вела (комисар по околната среда, морското дело и рибарството).