Sökväg


Om oss
Om representationen

Skolor och utbildning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

EU:s program för ungdomar och skolor

Är din skola intresserad av att samarbeta med en annan skola i EU? Vill du studera en termin i något annat EU-land? EU erbjuder många möjligheter till samarbete med andra europeiska skolor. Genom EU:s utbildningsprogram kan såväl studenter som lärare delta i utbyte i något annat EU-land.

Livslångt lärande

Många har redan bekantat sig med EU:s utbildningsprogram. De tidigare utbildningsprogrammen har flätats samman till ett enda program för livslångt lärande, som består av följande delprogram:

  • Comeniusstöder samarbetsprojekt mellan skolor, fortbildning för lärare, regionalt samarbete mellan skolor samt elevutbyte.
  • Erasmusär avsett för studerande vid universitet och yrkeshögskolor. Genom programmet stöds bland annat student- och lärarutbyte. Nytt i programmet är att man genom Erasmus kan åka utomlands för att avlägga sådan arbetspraktik som ingår i studierna. Högskolorna kan inom ramen för programmet också utveckla t.ex. virtuella campus. Erasmus firar tjugoårsjubileum i år.
  • Leonardo da Vinciriktar sig till studerande inom yrkesinriktad grundutbildning eller fortbildning. Stöd ges bland annat till olika projekt som främjar rörlighet och utveckling.
  • Grundtvigär avsett för vuxenstuderande och lärare inom vuxenutbildningen. Genom programmet stöds vuxenstuderandes rörlighet och lärares fortbildning. Dessutom ges bidrag till multilaterala samarbetsprojekt och partnerskap för lärande m.m.

Ung och aktiv i Europa

Det nya programmet Ung och aktiv i Europa inleddes i början av 2007. Programmet är främst avsett för 15–28-åringar, men på vissa delområden kan också 13–30-åringar delta. Ungdomar kan inte ännu söka stöd från programmet, men håll dig à jour med utvecklingen! Aktuell information finns på kommissionens och CIMO:s webbplatser.

I Finland handläggs alla dessa program av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO.

Språk öppnar dörrar!

Europa har alltid varit och kommer alltid att vara flerspråkigt. I en flerspråkig miljö är kunskaper i främmande språk av största vikt. Man kan verkligen säga att språk öppnar dörrar. Om du kan ett främmande språk är det lättare att bo, studera eller arbeta utomlands. Dina möjligheter på arbetsmarknaden är större och utlandsresor blir mer givande. Men språkkunskaperna har en mycket större betydelse än så. Språket är en del av ens identitet och kultur. Genom att lära sig ett språk får man också större förståelse för andra människor och deras kultur och sätt att tänka. Språk ökar toleransen och minskar rasismen. Kommissionens mål är att alla i EU ska kunna prata minst två EU-språk utöver sitt modersmål. Läs mer på GD Utbildning och kulturs webbplats.

Intressanta länkar

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 21/10/2011  |Till början