Sökväg


Om oss
Om representationen

Ungdomar och utbildning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

I detta avsnitt hittar du information om olika möjligheter för barn och ungdomar i EU.

Ungdomar och utbildning

Europa: en upptäcktsfärd! är en bok för barn (9-12 år) som berättas historien om Europa på ett enkelt och tydligt sätt. Den är full av intressanta fakta och färgglada illustrationer. Den ger en levande bild av Europa och förklarar kortfattat vad Europeiska unionen är och hur den arbetar. Om du vill beställa publikationer för undervisningsändamål, kontakta vårt informationscenter.

Lekande lätt att lära sig om EU

Europeiska kommissionen har en webbplats för barn och ungdomar där man hittar både information om EU, spel och frågesporter.

Vi hör mycket om EU i medierna nuförtiden. Men det är inte alltid enkelt att förstå varför och hur vissa beslut görs i EU. Men det är helt klart att de påverkar vår vardag. Det finns mycket informationsmaterial om EU för vuxna, men det är viktigt att också barn och ungdomar lär känna EU och hur unionen fungerar.

Kommissionen har därför inrättat en egen webbplats för barn och unga – Barnhörnan. Barn och unga både i och utanför Europa kan nu bekanta sig med EU och dess medlemsländer med hjälp av spel, frågesporter och lättfattliga presentationer. Man vill ge barnen information om EU och barnens rättigheter på deras eget språk.

Webbplatsen för barn och unga består av tre delar:

Spel och frågesporterom EU – här finns roliga och lärorika spel för 6–16-åringar som har producerats av kommissionen och andra EU-organ.

EU – vad är det egentligen? – här kan du klicka på Europas karta och hitta fakta om EU och EU-länderna.

Ta reda på dina rättigheter – här finns spel, filmer och information om barnens rättigheter. Det finns en avdelning för yngre barn och en för tonåringar.

Självklart kan barnen välja sitt eget språk – eller något av de andra EU-språken.

Programmet Aktiv ungdom

De projekt som fått bidrag från EU:s ungdomsprogram Aktiv ungdom har haft positiva effekter på de ungdomar som deltar.  Enligt en undersökning som utfördes i början av 2010 har ungdomarnas språkkunskaper förbättrats, och deras möjligheter att hitta jobb har ökat. Programmet har också inspirerat ungdomar att rösta i Europaparlamentsvalen.

Ungdomsprogrammet inleddes i början av 2007. Målet är att uppmuntra ungdomar att aktivt ta del i samhällslivet. Programmet är främst avsett för 15–28-åringar, men på vissa delområden kan också 13–30-åringar delta. I Finland handläggs alla dessa program av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO. Aktuell information om programmet finns på kommissionens och CIMO:s webbplatser.

Fler ungdomar utomlands

Studier eller arbete utomlands ökar ungas möjligheter att få jobb och är ett bra sätt att utvecklas på olika sätt.Därför vill kommissionen främja alla ungdomars rörlighet.

Handlingsprogrammet för livslångt lärande erbjuder mångsidiga och stimulerande lärandemöjligheter för personer i alla åldrar och i olika livssituationer. Programmets målgrupper utgörs förutom av elever och studerande, även av lärare, utbildare och övrig undervisningspersonal samt övriga organisationer och instanser inom utbildningssektorn. T.ex. europeiska högskolestudenter har i dag många möjligheter att studera utomlands. Under de senaste 25 åren har närmare 3 miljoner studenter förlagt delar av sina studier eller sin praktik till utlandet inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus.

Under nästa finansieringsperiod 2014-2020 sammanslås de olika delprogrammen till ett gemensamt program – Erasmus för alla.

Europeiska ungdomsportalen

Tänker du resa utomlands, men borde förbättra dina kunskaper i landets språk? Eller vill du åka som volontär eller utbyteselev till ett annat EU-land? På Europeiska ungdomsportalen hittar du information bland annat om arbete och studier i olika EU-länder. På webbplatsen finns många intressanta länkar och ett diskussionsforum där du kan utbyta idéer med andra.

Lär dig språk!

Nu finns all information om möjligheterna att få bidrag för språkstudier samlad på ett ställe. Besök webbplatsen där EU-program både för ungdomar och lärare presenteras!

Det virtuella lärarrummet är alltid öppet!

Välkommen till lärarrummet! På webbplatsen har man samlat mångsidigt läromaterial om EU. Materialet har tagits fram av olika EU-institutioner och andra statliga eller icke-statliga organ som vill göra det enkelt och inspirerande för unga att lära sig om EU och dess verksamhet.

Webbplatserna, broschyrerna, böckerna, kartorna och planscherna förklarar vad EU är och gör. De tar upp många aktuella samhällsproblem, t.ex. vad vi kan göra för att skydda miljön och hur vi kan leva i fred och trygghet.

Behöver du inspiration och idéer för dina lektioner? Eller konkret information om europeisk historia? Vill du kanske ta reda på något mer specifikt, t.ex. hur man kan minska sin energiförbrukning? Klicka på klassens åldersgrupp för att hitta material som passar för din undervisning. Om du vill beställa publikationer för undervisningsändamål, kontakta vårt informationscenter!

Ny webbplats för naturvetenskaper!

Scientix är en ny nätgemenskap för lärare, forskare, elever, föräldrar och alla andra som är intresserade av naturvetenskaper. Webbplatsen är en utmärkt källa till läromedel. På den presenteras olika slags forskning samt resultaten från hundratals naturvetenskapliga projekt som genomförts på olika håll i EU. Projekten har finansierats av EU eller EU-länderna.

Läs mer

Majoriteten av finländska ungdomar stöder EU-medlemskap

EU-kommissionens representation i Finland har låtit utföra en undersökning , som visar att majoriteten (51,3 procent) av eleverna i gymnasier och yrkesläroanstalter tycker att det är bra att Finland är medlem av EU. Andelen är ungefär lika stor som i den senaste Eurobarometerundersökningen , där 51 procent i Finland ställde sig positivt till det finska EU-medlemskapet.

Läs mer

EU-bidrag till universitet och högskolor

Universitet och högskolor kan ansöka om bidrag från programmet Jean Monnet. Syftet med programmet är att sprida information om EU:s integration. Bidraget kan användas till att finansiera kurser, professurer, forskning eller konferenser som handlar om EU och integrationsprocessen. Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur har lagt ut ytterligare information om programmet Jean Monnet på sin webbplats och på CIMO:s webbplats.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 17/12/2014  |Till början