Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Nuoret ja koulutus
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Tästä osiosta löydät tietoa siitä, mitä EU tarjoaa nuorille ja kouluille.

Nuoret ja koulutus

Tutkimusretkellä Euroopassa! on noin 9–12-vuotiaille lapsille tarkoitettu opas, joka kertoo Euroopan tarinan yksinkertaisesti ja selkeästi. Opas on täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia ja värikkäitä kuvia, ja se antaa Euroopasta elävän yleiskuvan. Samalla selviää, mikä Euroopan unioni on ja kuinka se toimii. Julkaisu täydentää vierailukohteen aikana opittuja tietoja ja sitä voi tilata opetuskäyttöön edustuston tietopalvelusta.

EU-tietoa lapsille ja nuorille hauskasti

Euroopan komissiolla on lasten ja nuorten verkkosivusto, jolla on EU-tiedon lisäksi pelejä ja tietovisoja.

Tiedotusvälineet ovat pullollaan uutisia EU:sta. Aina ei vain ole helppoa ymmärtää, miksi ja miten EU:ssa tehdään tiettyjä päätöksiä. On kuitenkin selvää, että ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. EU:sta on tarjolla paljon aikuisille suunnattua tiedotusmateriaalia, mutta on tärkeää, että myös lapset ja nuoret oppivat tuntemaan EU:ta ja sen toimintaa.

Komissio on tämän vuoksi perustanut lapsille ja nuorille oman Kids' Cornersivuston. Lapset ja nuoret niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin voivat nyt tutustua EU:hun ja sen jäsenmaihin pelien, tietovisojen ja helppotajuisten esittelyjen avulla. Lapsille halutaan tarjota tietoa EU:sta ja lasten oikeuksista heidän omalla kielellään.

Lasten ja nuorten sivut koostuvat kolmesta osiosta:

Pelit ja tietovisat -osiossa on 6–16-vuotiaille suunnattuja hauskoja ja opettavaisia pelejä, jotka ovat komission ja muiden EU-elinten tuottamia.

  • EU – mikä se oikein on? -osiossa on Euroopan kartta, jota napsauttamalla saa monenlaista kiinnostavaa tietoa EU:sta ja kustakin EU-maasta.
  • Tunne oikeutesi -osiossa on pelejä, videoita ja tietoa lasten oikeuksista. Nuoremmille ja vanhemmille lapsille on omat sivunsa.

Sivuston kaikki osat ovat käytettävissä kaikilla EU-kielillä.

EU-tietoa lapsille ja nuorille hauskasti

Euroopan komissiolla on lasten ja nuorten verkkosivusto, jolla on EU-tiedon lisäksi pelejä ja tietovisoja.

Tiedotusvälineet ovat pullollaan uutisia EU:sta. Aina ei vain ole helppoa ymmärtää, miksi ja miten EU:ssa tehdään tiettyjä päätöksiä. On kuitenkin selvää, että ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. EU:sta on tarjolla paljon aikuisille suunnattua tiedotusmateriaalia, mutta on tärkeää, että myös lapset ja nuoret oppivat tuntemaan EU:ta ja sen toimintaa.

Komissio on tämän vuoksi perustanut lapsille ja nuorille oman Kids' Cornersivuston. Lapset ja nuoret niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin voivat nyt tutustua EU:hun ja sen jäsenmaihin pelien, tietovisojen ja helppotajuisten esittelyjen avulla. Lapsille halutaan tarjota tietoa EU:sta ja lasten oikeuksista heidän omalla kielellään.

Lasten ja nuorten sivut koostuvat kolmesta osiosta:

Pelit ja tietovisat -osiossa on 6–16-vuotiaille suunnattuja hauskoja ja opettavaisia pelejä, jotka ovat komission ja muiden EU-elinten tuottamia.

  • EU – mikä se oikein on? -osiossa on Euroopan kartta, jota napsauttamalla saa monenlaista kiinnostavaa tietoa EU:sta ja kustakin EU-maasta.
  • Tunne oikeutesi -osiossa on pelejä, videoita ja tietoa lasten oikeuksista. Nuoremmille ja vanhemmille lapsille on omat sivunsa.

Sivuston kaikki osat ovat käytettävissä kaikilla EU-kielillä.

Enemmän nuoria ulkomaille

Ulkomailla opiskelu ja työskentely lisäävät nuorten työllistymismahdollisuuksia ja auttavat heitä kehittymään monin tavoin. Komissio haluaakin siksi edistää kaikkien nuorten liikkuvuutta.

EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman kohderyhmänä ovat oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi opettajat, kouluttajat ja muu opetushenkilökunta sekä muut koulutuksen parissa toimivat tahot. Esimerkiksi eurooppalaisilla korkeakouluopiskelijoilla on nykyään hyvät mahdollisuudet päästä opiskelijavaihtoon ulkomaille. Viimeisen 25 vuoden aikana jo lähes kolme miljoonaa opiskelijaa on suorittanut osan opinnoistaan tai työharjoittelun ulkomailla Erasmus-ohjelman kautta.

Seuraavalla rahoituskaudella 2014-2020 eri ohjelmat yhdistettäneen yhdeksi Erasmus for all –ohjelmaksi.

Euroopan nuorisoportaali

Oletko lähdössä ulkomaille mutta kielitaitosi kaipaa parantamista? Vai haluatko lähteä vapaaehtoistyöhön tai vaihto-oppilaaksi toiseen EU-maahan? Euroopan nuorisoportaalista löydät tietoa esimerkiksi opiskelusta ja työskentelystä eri EU-maissa. Sivuilla on paljon hyödyllisiä linkkejä ja keskustelufoorumi, jossa voit vaihtaa ajatuksia muiden kanssa.

Kielitaito kunniaan!

Erilaiset ohjelmat, joista voi hakea avustuksia kielitaidon kehittämiseen, on nyt koottu yhdelle nettisivulle. Mukana on ohjelmia sekä nuorille että opettajille. Käy tutustumassa!

Virtuaalinen opettajainhuone on aina auki!

Tervetuloa opettajainhuoneeseen! Sivustolle on koottu monenlaista oppimateriaalia EU:sta. Materiaalin ovat tuottaneet EU:n eri toimielimet sekä kansalliset viranomaiset ja kansalaisjärjestöt, jotka ovat halunneet tarjota nuorille mahdollisuuden tutustua EU:hun ja sen toimintaan.

Internet-sivut, esitteet, kirjat, kartat ja julisteet tarjoavat perustietoa EU:sta ja sen toiminnasta. Niissä käsitellään myös monia nyky-yhteiskunnan kuumia kysymyksiä, kuten ympäristönsuojelua. Miten voimme torjua ilmastonmuutosta? Ja miten voimme elää rauhassa ja taata turvallisen elämän kaikille?

Sivustolta löytyy aineistoa oppituntien suunnitteluun ja konkreettista perustietoa esimerkiksi Euroopan historiasta tai energiansäästöstä. Aineisto on jaoteltu ikäryhmittäin. Aineistoon pääsee tutustumaan ikäryhmäpalkkien kautta. Jos haluat tilata julkaisuja opetuskäyttöön, ole yhteydessä tietopalveluun!

Uusi luonnontiedesivusto avattu!

Scientix on luonnontieteellinen verkkoyhteisö, joka on tarkoitettu opettajille, tutkijoille, opiskelijoille ja vanhemmille – ja kenelle tahansa luonnontieteiden opetuksesta kiinnostuneelle. Sivusto on oivallinen opetusmateriaalin lähde, sillä se tarjoaa monipuolista tutkimustietoa ja –tuloksia sadoista unionin ja kansallisten tahojen rahoittamista luonnontieteellisistä hankkeista ympäri Eurooppaa.

Lue lisää komission tiedotteesta.

Enemmistö suomalaisnuorista kannattaa EU-jäsenyyttä

Euroopan komission Suomen-edustuston teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö (51,3 prosenttia) lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti. Suomen EU-jäsenyyttä 'hyvänä asiana' pitävien osuus on yhteneväinen viimeisen Eurobarometrimittauksen kanssa, jonka mukaan 51 prosenttia suomalaisista vastaajista piti Suomen EU-jäsenyyttä 'hyvänä asiana'.

Lue lisää

Yliopistoille EU-rahoitusta

Yliopistot voivat hakea rahoitusta Jean Monnet –ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on Euroopan yhdentymistä koskevan tiedon levittäminen. Korkeakoulut voivat saada tukea Euroopan unionia ja Euroopan yhdentymisprosessia koskevien opetusjaksojen, professuurien, tutkimuksen tai konferenssien rahoittamiseen. Lisätietoa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston nettisivuilta sekä CIMOn sivuilta.

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
Kirjoituskilpailu
Italian EU-puheenjohtajuus
Resurssitehokkuus
Rahoitus- ja talouskriisi
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: 17/12/2014  |Sivun alkuun