Sökväg


Om oss
Om representationen

Fler ungdomar utomlands
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/07/2009

Studier eller arbete utomlands ökar ungas möjligheter att få jobb och är ett bra sätt att utvecklas på olika sätt.

  Europeiska högskolestudenter har i dag många möjligheter att studera utomlands. Under de senaste 22 åren har över 2 miljoner studenter förlagt delar av sina studier eller sin praktik till utlandet inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus.

  Men för andra grupper, t.ex. studerande vid yrkesskolor eller lärlingar, är det fortfarande rätt ovanligt att studera utomlands. År 2006 hade bara cirka 0,3 procent av alla unga i åldersgruppen 16—29 år möjlighet att resa utomlands med stöd från något av EU:s program.

  Det här är något som kommissionen vill ändra på. Det är nämligen inte bara enskilda personer och utbildningsinstitutioner som vinner på utlandsstudier, utan också samhället som helhet. Att ungdomar reser utomlands för att studera eller arbeta bör därför hellre vara en regel än ett undantag.

  För at skapa debatt om hur allt fler unga i Europa ska ges möjlighet att åka utomlands för att bygga på sina kunskaper och färdigheter, har kommissionen lagt fram en grönbok . Grönboken handlar bland annat om hur man kan uppmuntra fler unga att resa utomlands, hur man kan avlägsna hindren för rörlighet och hur man kan förbättra samarbetet mellan kommissionen, EU-länderna, regioner, utbildningsinstitutioner, icke-statliga organisationer.

  Vad tycker du?

  Alla som är intresserade av de frågor som behandlas i grönboken har möjlighet att komma med synpunkter. Senast den 15 december måste du skicka in dina kommentarer. Svaren kommer att samlas in via ett frågeformulär som finns på nätet från den 15 juli. Du kan också skicka dina kommentarer via e-post till eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu eller via brev till:

  Green Paper

  DG EAC/B3

  MADO 11/14

  European Commission

  1049 Bruxelles/Brussel

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början