Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommande evenemang i Europasalen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

I Europasalen (Malmgatan 16, Helsingfors) ordnas det evenemang med anknytning till EU och Europa. Här får du information om kommande evenemang. Välkommen!

Kommande evenemang i Europasalen

26.5. Seminarium: Rättskunskap i Europa

Tanken om ett fungerande rättssystem som samhällets grundval utgör ett centralt inslag i det europeiska kulturarvet. I stället för direkt maktutövande utgår de europeiska samhällena från lagar och institutioner som främjar god rättspraxis – de rättsliga normerna styr såväl privatlivet som den offentliga sektorn och t.o.m. relationerna mellan staterna. Vad kännetecknar de europeiska rättssystemen? Hur skiljer sig den romerska, tyska och brittiska rättstraditionen? Hur ser Europeiska unionen ut ur rättslig synvinkel?

Professor Pia Letto-Vanamo, juris doktor, akademiforskare Kaius Tuori och lagstiftningsråd Sonya Walkila deltar i Europeiska kulturföreningens (EKSO r.f.) panel och kastar ljus över den europeiska rättstraditionen.

Seminariet äger rum på tisdagen 26.5. kl 17–19 i Europasalen (Malmgatan 16, Helsingfors). Ordförandet är forskaren Timo Miettinen. Seminariet är öppet för alla intresserade och inträdet är fritt. Mer information om paneldeltagare hittar du här . Varmt välkommen!

 

28.5. Introduktion och fortbildning av anställda i en mångfaldig arbetsgemenskap: nätverkande för arbetsgivare och diskussioner om bästa praxis

Vid seminariet är det möjligt att boka en tid för att presentera det egna företaget (15–20 min) och på så sätt utbyta idéer om bästa praxis beträffande introduktion av nyanställda i sina arbetsuppgifter och företagskulturen. Vad fungerar bäst i ditt företag? Alla behövs i arbetslivet, även invandrare och funktionshindrade, och man måste kunna ta tillvara deras kompetenser. Evenemanget utgör en del av projektet "Osaavat naiset" (Kvinnor som kan) och anordnas i Europasalen (Malmgatan 16, Helsinfors) kl 9–12.

Mer information om evenemanget och anmälan (senast den 25.5): http://www.monikanaiset.fi/index.php/media/news/1-tiedotteet/276-ontilaisuus-285.

Information om kommande evenemang: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, tel. (09) 6226 5421 eller 0400 164 802
Du får också information om kommande evenemang i Europasalen i Veckobulletinensom utges av EU-kommissionens representation i Finland, Parlamentin viikkofrån Europaparlamentets informationskontor i Finland

Du hittar oss också i facebook- sidorna Eurooppasali - Europasalenoch i Twitter.

Europasalen ligger i Voimatalo, Malmgatan 16, 00100 Helsingfors

Europasalen ligger i Voimatalo

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Maailma kylässä
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 26/05/2015  |Till början