Om oss
Om representationen

Problem-lösningstjänsten SOLVIT
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Normalt fungerar EU:s inre marknad bra, men ibland stöter privatpersonerna eller företagen på problem som kan bero på att myndigheter i ett annat EU-land inte har tillämpat bestämmelserna för den inre marknaden på ett korrekt sätt. Det kostnadsfria SOLVIT-nätverket ska lösa sådana problem och se till att vi alla kan dra full nytta av våra rättigheter på den inre marknaden. Med hjälp av SOLVIT-nätverket försöker man lösa problem så effektivt som möjligt utan att rättsliga åtgärder ska behöva vidtas.

Problem som möjligen kan lösas genom SOLVIT är t.ex. registrering av bilar, tillträde till marknaden för varor och tjänster, företagsetablering, egenförtagande, offentlig upphandling, beskattning, gränskontroller och rösträtt.

Finlands nationella SOLVIT-center är verksamt vid arbets- och näringsministeriet:

SOLVIT-centret
PB 32, 00023 Statsrådet
Telefon 010 606 4686, fax 09-160 62 174
E-post: solvit@tem.fi
Webbplats

Läs mer om EU:s SOLVIT-tjänst på kommissionens webbplats.

Anslagstavla


Genvägar

Lissabobfördraget
Europeiska kommissionen
Debate Europe
Europe Direct
Rådgivningstjänsten
Expo Zaragoza 2008
Climate Action
Ranskan EU-puheenjohtajuus
Konsumenteuropa i Finland
EU Bookshop
SOLVIT
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 05/08/2008  |Till början