Sökväg


Om oss
Om representationen

Informationsnätverket EUROPE DIRECT
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

EU-kommissionen förnyar informationsnätverket Europe Direct

Europe Direct är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. I EU finns närmare 500 informationskontor.

Ett Europe Direct-kontor:
- svarar på allmänhetens frågor om EU
- sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
- främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor
- ger möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik

Den nuvarande avtalsperioden gäller till slutet av 2012. Detta gäller även de nuvarande informationskontoren i Finland.

Europeiska kommissionens representation i Finland har för avsikt att publicera ett öppet ansökningsförfarande i mitten av juni 2012 för att välja ut de organisationer som ska driva informationskontoren under fem år från och med 2013. Som ersättning utbetalas ett verksamhetsbidrag.

Enligt den preliminära tidtabellen går ansökningstiden ut i början av september 2012.

Informationsnätverket EUROPE DIRECT består av lokala och regionala informationskontor som täcker hela Europa. I Finland finns det sammanlagt 15 informationskontor, både i städer och på landsbygden.

Informationskontoren EUROPE DIRECT har som uppgift att förmedla information om EU till allmänheten. Informationskontoren ger råd och svarar på frågor om Europeiska unionens institutioner, lagstiftning, politik, program och finansieringsmöjligheter. De försöker också uppmuntra till lokal och regional debatt om EU och EU-politik. Dessutom förmedlar informationskontoren feedback till EU- institutionerna i form av frågor, åsikter och förslag från allmänheten.

Nätverket EUROPE DIRECT spelar en viktig roll i den lokala och regionala informationsverksamheten. Europeiska kommissionen stöder nätverket både finansiellt och genom att se till att kontoren har tillgång till den information de behöver.

I nätverket ingår även de s.k. europeiska dokumentationscentrumen, som är depositionsbibliotek för alla officiella EU-dokument.

Andra webbplatser

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 04/04/2012  |Till början